Enskild firma — vad är en enskild firma?


En enskild firma, även kallad enskild näringsverksamhet, är en företagsform där en enda person, kallad enskild näringsidkare, äger och driver företaget. Detta innebär att det inte finns någon juridisk åtskillnad mellan ägaren och företaget – de betraktas som en och samma enhet.Vad som kännetecknar en enskild firma


Ett av de mest framträdande kännetecknen för en enskild firma är att ägaren har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder. Det innebär att om företaget skulle få ekonomiska problem, kan ägarens personliga tillgångar användas för att betala företagets skulder. Och eftersom den enskilda firman inte är en juridisk person, används näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning istället för ett organisationsnummer.


Ett annat kännetecken är att det är relativt enkelt och billigt att starta en enskild firma. Du behöver inte ha något startkapital, och du behöver inte heller registrera företaget hos Bolagsverket, även om det kan vara en bra idé om du vill skydda ditt företagsnamn.


Att starta och driva en enskild firma är relativt enkelt och kräver inget aktiekapital. Du kan driva olika verksamheter under samma företag och även ha anställda. En enskild firma kan registreras hos Bolagsverket, vilket ger skydd för företagsnamnet i det län där företaget har sitt säte. Enskild firma är dessutom den enklaste och mest kostnadseffektiva företagsformen.


Så fungerar en enskild firma


När du driver en enskild firma, driver du verksamheten i ditt namn. Du använder ditt personnummer som identitetsbeteckning, och du är personligen ansvarig för alla aspekter av företagets verksamhet. Detta inkluderar allt från att betala räkningar och skatter till att teckna kontrakt och hantera eventuella tvister.


Som ägare till en enskild firma har du full kontroll över företagets verksamhet. Du kan fatta alla beslut själv, utan att behöva konsultera med någon annan. Du kan också välja att anställa personal om du vill, men du är personligen ansvarig för att betala deras löner och andra arbetsgivaravgifter.


Skatt och bokföring


En central del av enskild näringsverksamhet är hanteringen av skatt och bokföring. Näringsidkaren måste registrera företaget för F-skatt hos Skatteverket och är ansvarig för att beräkna och betala preliminärskatt löpande. Överskottet i verksamheten beskattas som personlig inkomst för näringsidkaren.

Alla transaktioner inom verksamheten måste bokföras, och ett årsbokslut ska upprättas varje räkenskapsår. Det finns inget krav på att anlita en revisor förrän verksamheten når en viss storlek i omsättning eller antal anställda. Däremot är det viktigt att noggrant dokumentera alla affärshändelser.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte