Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Enkelt bolag — vad är enkelt bolag?

Ett enkelt bolag är en form av samarbete där minst två parter, antingen fysiska eller juridiska personer, driver en verksamhet tillsammans. Denna typ av bolagsform skiljer sig från mer formella företagsstrukturer som aktiebolag eller handelsbolag.

Ett enkelt bolag kan bildas genom ett skriftligt eller muntligt avtal mellan parterna. Det är viktigt att notera att ett enkelt bolag inte är ett företag i formell mening och saknar därför ett organisationsnummer. Det innebär också att enkla bolag inte är bokföringsskyldiga och inte behöver redovisa moms.

Ansvar och skyldigheter

I ett enkelt bolag har varje bolagsman lika rättigheter och skyldigheter. De ansvarar gemensamt för eventuella tillgångar eller skulder. Det är viktigt att förstå att tillgångar och skulder inte tillhör det enkla bolaget som sådant, utan fördelas mellan bolagsmännen enligt deras avtal.

Skatter och deklaration

Varje bolagsman i ett enkelt bolag deklarerar sin andel av verksamheten i sin egen inkomstdeklaration. Det enkla bolaget som sådant deklarerar inte vinster och förluster.

Fördelar och nackdelar med ett enkelt bolag

Fördelar:

Flexibilitet i upprättande och drift

Inget krav på bokföring eller momsredovisning

Enkel att starta och avveckla

Nackdelar:

Obegränsat personligt ansvar för bolagsmännen

Inget organisationsnummer

Begränsad möjlighet till namnskydd och registrering

Enkelt bolag vs. enskild firma

Ett enkelt bolag skiljer sig från en enskild firma främst genom att det är en sammanslutning av två eller flera parter, medan en enskild firma alltid drivs av en enskild person. I en enskild firma är ägaren ensam ansvarig för all verksamhet, medan i ett enkelt bolag delas ansvaret mellan bolagsmännen.

Vanliga frågor om enkelt bolag

Vad är ett enkelt bolag?

Ett enkelt bolag är ett informellt samarbete mellan minst två parter för att driva en verksamhet tillsammans.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med ett enkelt bolag?

Fördelarna inkluderar flexibilitet och enkelhet i start och drift. Nackdelarna innefattar obegränsat personligt ansvar och brist på formell status som företag.

Hur skiljer sig ett enkelt bolag från en enskild firma?

Ett enkelt bolag består av två eller flera parter som delar ansvar och vinster, medan en enskild firma drivs av en enskild person med ensamt ansvar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte