Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Engångsbelopp — vad är engångsbelopp?


Engångsbelopp är en typ av ersättning som arbetsgivare betalar till arbetstagare för arbete som inte utförs regelbundet eller som avser en särskild tidsperiod. Detta skiljer sig från regelbunden lön genom att det är en engångsutbetalning för specifika arbetsuppgifter eller händelser.

Skatt på engångsbelopp


Skatt på engångsbelopp hanteras annorlunda än vanlig inkomstskatt. När arbetsgivare utbetalar engångsbelopp, ska detta beskattas enligt Skatteverkets speciella engångsskattetabeller. Det finns olika tabeller beroende på om mottagarens huvudsakliga inkomst kommer från arbete eller pension. Skattesatsen som tillämpas beror på engångsbeloppets storlek – större belopp beskattas högre än mindre.

Exempel på utbetalningar som räknas som engångsbelopp:

Retroaktiv lön

Semesterersättning

Tantiem

Vissa provisioner och arvoden

Avgångsvederlag

Retroaktiv livränta

Engångsbelopp i olika scenarier

Tjänstepension som engångsbelopp

Det är möjligt att ta ut tjänstepension som ett engångsbelopp. Denna utbetalning kommer då att beskattas enligt reglerna för engångsbelopp. Detta kan vara en fördel för vissa, beroende på deras totala skattesituation. I vissa fall kan man få tillbaka en del av den skatt som betalats på ett engångsbelopp, särskilt om den totala årsinkomsten blir lägre än förväntat.

Beräkning av skatt på engångsbelopp


För att räkna ut hur mycket skatt som ska betalas på ett engångsbelopp kan man använda Skatteverkets engångsskattetabeller. Dessa tabeller tar hänsyn till beloppets storlek och mottagarens inkomstkälla.

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln


Skatteverket har en förenklingsregel som bestämmer ett gränsbelopp för när särskild skattesats bör tillämpas på engångsbelopp. Detta gränsbelopp är avgörande för hur mycket utdelning en delägare kan ta ut till en lägre skattesats.

Gränsbeloppet beräknas med ett schablonbelopp som baseras på 2,75 inkomstbasbelopp (IBB). Inkomstbasbeloppet är ett årligt fastställt värde som används i olika socialförsäkringssystem och skattesammanhang. Detta schablonbelopp är unikt för varje bolag och ska fördelas mellan delägarna baserat på deras ägarandel i bolaget vid årets början (1 januari).

Engångsbelopp vid uppsägning


Vid uppsägning kan en anställd få ett engångsbelopp som avgångsvederlag. Detta beskattas enligt reglerna för engångsbelopp.

Engångsbelopp är således en viktig del i löneadministrationen och kan ha stor betydelse både för arbetsgivaren och arbetstagaren. För företagare är det viktigt att förstå dessa regler för att kunna hantera löner och ersättningar korrekt och effektivt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte