Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Engagemangsbesked — vad är engagemangsbesked?

Ett engagemangsbesked är ett omfattande dokument som visar ett företags samtliga ekonomiska engagemang hos en bank vid en specifik tidpunkt. Detta dokument, även känt som engagemangssammanställning eller engagemangsspecifikation, erbjuder en detaljerad överblick över företagets finansiella situation gentemot banken.

Vad innehåller ett engagemangsbesked?

Ett engagemangsbesked från banken innehåller en omfattande lista över företagets ekonomiska åtaganden. Detta inkluderar inte bara de vanliga poster som tillgångar och skulder, utan även andra viktiga ekonomiska faktorer som:

Borgensåtaganden

Garantier

Krediter

Panter

Hypotekslån

Särskilda villkor och avtal

Denna information ger en heltäckande bild av företagets finansiella ställning.

Beställning och användning av engagemangsbesked

För att få ett engagemangsbesked behöver företagets firmatecknare göra en officiell förfrågan till banken. Det är vanligt att detta dokument tas fram i samband med bokslutet, och det bör därför beställas efter det relevanta datumet.

Revisorer och redovisningsbyråer använder ofta engagemangsbeskedet vid upprättande av bokslut. Detta beror på att dokumentet ger en fullständig och övergripande bild av företagets ekonomiska åtaganden hos banken, vilket är en viktig del av att säkerställa att bolagets räkenskaper och årsredovisning är korrekta och fullständiga.

Kostnader för engagemangsbesked

Vissa banker tar ut en avgift för att utfärda ett engagemangsbesked, medan andra erbjuder tjänsten kostnadsfritt. Det är därför viktigt för företag att först kontrollera med sin bank vad som gäller.

Ett engagemangsbesked är således ett viktigt verktyg för varje företagare som vill ha full insyn i och kontroll över sitt företags finansiella förbindelser med sin bank. Med denna kunskap kan företagare fatta välgrundade beslut och säkerställa en sund ekonomisk förvaltning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte