Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

EMU — vad är EMU?


EMU, Ekonomiska och monetära unionen, är ett samarbete inom EU för en gemensam penningpolitik, valuta och centralbank. Det är ett stort ekonomiskt projekt som EU startade 1991.

EMU:s betydelse och funktion

EMU:s främsta uppgifter är att:

Utforma en gemensam penningpolitik i euro-området.

Främja ett väl fungerande betalningssystem.

Förvalta den gemensamma valutareserven.

Den mest påtagliga framgången av EMU är införandet av den Europeiska centralbanken (ECB) och den gemensamma valutan, euron. Centralbanken har en självständig ställning och dess huvudsakliga uppgift är att bestämma styrräntan för att påverka den allmänna räntenivån.

Hur EMU genomfördes

EMU genomfördes i tre faser: Första fasen började 1990, då alla valutakurser gjordes helt konvertibla. Andra fasen, som startade 1994, inrättade europeiska monetära institutet för att stärka samordningen av penningpolitiken och förbereda införandet av den gemensamma valutan. I den tredje fasen, som började 1999, infördes euron elektroniskt och Europeiska centralbanken (ECB) tog över ansvaret för penningpolitiken i euro-området. Sedan började fysiska eurosedlar och mynt cirkulera 2002.

Hur EMU påverkar företagare

För företagare kan EMU ha både fördelar och nackdelar. En av de största fördelarna är att det eliminerar växelkursrisker mellan euro-områdets länder, vilket gör det lättare och billigare att göra affärer över gränserna. Det ger också tillgång till en större och mer integrerad marknad.

Men å andra sidan kan EMU också innebära vissa utmaningar. Eftersom penningpolitiken bestäms centralt av ECB, har enskilda länder mindre flexibilitet att anpassa sin egen penningpolitik efter nationella ekonomiska förhållanden.

EMU och svenska företag

Det är viktigt att notera att alla EU-länder inte är medlemmar i EMU. Till exempel valde Sverige att behålla sin nationella valuta, kronan, trots att vi är en del av EU. För svenska företag innebär det att de fortfarande måste hantera växelkursrisker när de gör affärer med länder i euroområdet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte