Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Ekonomisk livslängd — vad är ekonomisk livslängd?

Ekonomisk livslängd är det tidsintervall som en investering förväntas generera ekonomisk nytta för ett företag.

Ekonomsik livslängd i praktiken

Ekonomisk livslängd hänvisar till den tidsperiod under vilken en tillgång, som till exempel maskiner eller datorer, fortfarande kan generera intäkter eller vara lönsam för ett företag. Den ekonomiska livslängden når alltså sitt slut när till exempel en dator datorn inte längre kan bidra till företagets ekonomiska framgång.

I praktiken innebär det att även om en dator fortfarande fungerar tekniskt sett, kan den vara föråldrad och ineffektiv för att möta företagets krav och behov. Det kan bero på snabba teknologiska framsteg eller förändrade affärsbehov.

Ekonomisk livslängd beräknas med avskrivingar

Den ekonomisk livslängden beräknas redan vid inköpet av inventarier och används för avskrivningar i bokföringen. Linjär avskrivning är vanligast, där anskaffningskostnaden fördelas över förväntad livslängd. Årliga avskrivningar görs tills tillgångens värde når noll.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte