Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en unik företagsform där medlemmarna, som kan vara kunder, anställda eller leverantörer, är delägare. Denna företagsform är utformad för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla fördelar som bättre priser, sänkta kostnader eller anställningsmöjligheter.

Starta en ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer. Det första steget är att formulera stadgar som definierar föreningens syfte, medlemskap, röstningsrättigheter och andra viktiga aspekter av dess verksamhet. Medlemmarnas ansvar är begränsat till deras insatta kapital, vilket ger en säkerhetsmarginal vid eventuella förluster. En ekonomisk förening kan välja att ha ett brutet räkenskapsår och är öppen för alla som vill bli medlemmar.

Fördelar och nackdelar med ekonomisk förening

En av de stora fördelarna med en ekonomisk förening är dess demokratiska struktur, där varje medlem vanligtvis har en röst. Detta främjar jämlikhet och transparens i beslutsfattandet. Nackdelarna kan inkludera komplexiteten i att upprätta och följa stadgar, samt potentiella utmaningar med att samordna intressen mellan en stor och diversifierad medlemsbas.

Beskattning och avveckling

Utdelning från en ekonomisk förening beskattas beroende på föreningens verksamhet och medlemmarnas status. Det är viktigt att noggrant överväga skatteaspekter, inklusive moms, vid drift av en ekonomisk förening. Vid avveckling av en ekonomisk förening krävs en noggrann process för att säkerställa att alla juridiska och ekonomiska förpliktelser uppfylls.

Vanliga frågor om ekonomisk förening

Finns det några nackdelar med en ekonomisk förening?

En nackdel kan vara utmaningarna som kan uppstå med att samordna medlemmars intressen, samt komplexiteten i att följa stadgar.

Hur beskattas utdelning från en ekonomisk förening?

Beskattningen beror på föreningens verksamhet och medlemmarnas status.

Vilka verksamheter passar bra som ekonomisk förening?

Verksamheter som gynnas av en demokratisk struktur och där medlemmarna kan dra direkt nytta, som konsumentkooperativ eller bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte