Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Eget kapital – vad är eget kapital?

Eget kapital är ett begrepp som används i samband med redovisning och förklaras som skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder.

Hur fungerar eget kapital?

Eget kapital representerar företagets egna finansiella medel och påverkas av olika händelser inom verksamheten. Det ökar exempelvis när ägare sätter in aktiekapital eller när företaget genererar vinst. När företaget delar ut aktieutdelning till ägarna eller går med förlust, så minskar det egna kapitalet.

Eget kapital för akitebolag – bundet och fritt

I ett aktiebolag är det egna kapitalet uppdelat i två kategorier: bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital inkluderar det aktiekapital som ägarna initialt investerade och får endast användas i verksamheten. Det fria egna kapitalet är företagets vinst, som antingen kan återinvesteras i verksamheten eller delas ut till ägarna som aktieutdelning.

Eget kapital för handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidakre

Enskild näringsidkare

För enskilda näringsidkare representerar det egna kapitalet ägarens initiala investering i verksamheten. Insättningar och uttag bokförs direkt mot det egna kapitalet. Årets resultat bokförs också vid bokslutet. Eget kapital för enskilda näringsidkare är alltså direkt kopplat till ägarens ekonomiska engagemang i företaget.

Handelsbolag och Kommanditbolag

I handelsbolag och kommanditbolag delas inte det egna kapitalet upp i bundet och fritt eget kapital som i ett aktiebolag. Här bokförs insättningar, uttag och årets resultat direkt mot det egna kapitalet. Dessa bolagsformer har ett flexiblare sätt att hantera det egna kapitalet jämfört med ett aktiebolag.

Vanliga frågor om eget kapital

Hur räknar man ut eget kapital?

För att räkna ut eget kapital dividerar du summan av dina tillgångar med dina skulder: Tillgångar – Skulder = Eget kapital

Vad är skillnaden mellan eget kapital och totalt kapital?

Det totala kapitalet är summan av skulder och eget kapital i en balansräkning och ska överensstämma med företagets tillgångar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte