Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Egenavgifter — vad är egenavgifter?

Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare är skyldig att betala till staten. Dessa avgifter fungerar som en egenföretagares motsvarighet till arbetsgivaravgifter, som betalas av företag för sina anställda. Egenavgifter är en viktig del av finansieringen för Sveriges socialförsäkringssystem, som inkluderar pensioner, sjukpenning, och arbetslöshetsersättning.

Hur beräknas egenavgiften?

Egenavgifterna beräknas på nettovinsten från din verksamhet, det vill säga ditt överskott efter avdrag av olika kostnader. Dessa avgifter är inte en skatt på näringsverksamheten, utan en del av de privata inkomstskatterna. För enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag med F- eller FA-skattsedel, sker betalningen av dessa avgifter genom inbetalning som egenavgifter.

Det är viktigt att notera att egenavgifter är avdragsgilla i deklarationen. Ett schablonavdrag görs för egenavgifterna innan den slutliga skatten fastställs, vilket justeras på slutskattsedeln. Detta avdrag beror på företagarens ålder och varierar för de under 25 år och över 65 år, samt för de med full sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur och när ska egenavgifter betalas?

Betalning av egenavgifter sker genom inbetalningar till Skatteverket, och tidpunkten för betalning kan variera beroende på din företagsform och skattesituation.

Egenavgifter för enskild firma

Egenavgifter för enskild firma betalas vanligtvis i samband med inlämning av den årliga deklarationen.

Egenavgifter i hobbyverksamhet

För hobbyverksamheter gäller särskilda regler.

Om du får överskott från din hobbyverksamhet ska du betala skatt. Då ska du också betala egenavgifter på överskottet.

Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott. Däremot ska du spara alla underlag.

Om verksamheten betraktas som hobby och inte som aktiv näringsverksamhet, kan andra skatteregler tillämpas. För att en verksamhet ska beskattas som näringsverksamhet ska den drivas självständigt, yrkesmässigt och ha ett vinstsyfte. Vinstsyfte är det som i främst avgränsar näringsverksamhet från hobbyverksamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte