Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

EES-land — vilka är EES-länderna?

EES-länderna består av Norge, Island och Liechtenstein. Genom ett handelsavtal är dessa länder integrerade i EU:s inre marknad, vilket innebär att det finns i princip fri rörlighet för tjänster, varor, kapital och människor över landsgränserna.

EES står för europeiska ekonomiska samarbetsområdet

EES-länderna ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och utgör en viktig del av EU:s inre marknad. EES-avtalet möjliggör samarbete mellan EU och länder som inte är medlemmar i EU men vill dra nytta av den inre marknaden.

EES-avtalet skapar en gemensam marknad där varor, tjänster, kapital och människor kan röra sig fritt. Det är detta som kallas ”de fyra friheterna” och är en av de mest centrala delarna av avtalet.

Avtalet omfattar också stöd för den inre marknaden, inklusive konsument- och miljöskydd, utbildning, turism, kultur samt forskning och utveckling. Detta skapar ett gynnsamt affärsklimat för företag inom EES-länderna.

Avtalet är inte en tullunion med en helt gränslös marknad. Det finns fortfarande vissa områden där EES-länderna har sina egna regler och inte är fullständigt integrerade med EU. Exempel på sådana områden inkluderar jordbruks- och fiskeripolitik samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Vad gäller för företagare?

För företagare i ett EES-land är EES-avtalet en möjlighet att expandera sin verksamhet och utnyttja fördelarna med den inre marknaden utan att vara medlemmar i EU. Om du är företagare i ett EES-land, kan detta avtal öppna upp nya möjligheter för import och export till och från EU.

Det är också viktigt att känna till att det finns olika regler beroende på om du är medborgare i ett EES-land eller ett land utanför EU och EES när du planerar att starta och driva företag inom EU. Detta kan i vissa fall innebära att du behöver ansöka om ett uppehållstillstånd, beroende på din medborgarskapssituation.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte