Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dubbel bokföring — vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är ett väsentligt koncept inom företagsekonomi, särskilt för företagare som vill förstå grunderna i finansiell rapportering. Principen bakom dubbel bokföring är enkel men kraftfull. Varje ekonomisk transaktion registreras på två olika konton — en gång i debet och en gång i kredit. Denna metod garanterar att bokföringen alltid är balanserad, vilket innebär att totala debiteringar är lika med totala krediteringar.

Varför dubbel bokföring?

Dubbel bokföring tjänar flera syften. För det första ger det en tydlig och omfattande bild av företagets ekonomiska ställning. Genom att registrera transaktioner på detta dubbla sätt, kan företagare enkelt spåra var deras pengar kommer ifrån och vart de går. Detta underlättar beslutsfattandet och bidrar till bättre finansiell planering.

För det andra minskar dubbel bokföring risken för fel och bedrägeri. Genom att varje transaktion registreras två gånger (i både debet och kredit), blir det lättare att upptäcka inkonsekvenser och oegentligheter. Detta bidrar till större transparens och tillförlitlighet i företagets räkenskaper.

Dubbel bokföring i praktiken

I praktiken bestäms om en post ska bokföras i debet eller kredit utifrån dess natur. Till exempel ökar tillgångar i debet och minskar i kredit, medan skulder minskar i debet och ökar i kredit. Detsamma gäller för intäkter och kostnader. Ett praktiskt exempel är en kontantförsäljning:

Kontantintäkter registreras som en ökning (debet) på ett tillgångskonto (till exempel kassa) och en motsvarande ökning (kredit) på ett intäktskonto.

Enkel eller dubbel bokföring?

Valet mellan enkel och dubbel bokföring beror på företagets storlek och behov. Medan enkel bokföring kan vara tillräcklig för mycket små företag eller enskilda företagare, är dubbel bokföring standarden för större företag. Det ger en mer detaljerad och noggrann finansiell överblick, vilket är avgörande för effektiv företagsledning.

Sammanfattningsvis är dubbel bokföring en grundläggande princip som varje företagare bör förstå och använda sig av. Genom att implementera denna metod i din bokföring, kan du säkerställa korrekthet, transparens och effektiv ekonomisk hantering av ditt företag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte