Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Disponibel inkomst — vad är disponibel inkomst?

Disponibel inkomst är den summa pengar en person eller ett hushåll har kvar efter att skatter har betalats. Detta belopp kan sedan användas för konsumtion och sparande. Begreppet ”disponibel inkomst” ger en bild av individens eller hushållets ekonomiska situation och möjligheter.

Denna inkomst inkluderar inte bara nettolönen, utan även olika former av transfereringar. Dessa transfereringar kan vara pensioner, sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättningar och barnbidrag. Därmed är den disponibla inkomsten en omfattande spegling av ett hushålls ekonomiska kapacitet.

Disponibel inkomst som ekonomisk indikator

Disponibel inkomst används som ett mått på välfärd inom ett land. Den ger insikter i landets ekonomiska tillstånd och inkomstfördelningen mellan olika regioner.

Specifika verktyg, som köpkraft och disponibel inkomst per capita, är baserade på denna inkomst. Köpkraften visar hur mycket en konsumtionsenhet kan köpa för sin inkomst i förhållande till rådande prisnivåer, medan disponibel inkomst per capita visar genomsnittlig inkomst per person.

Vid bedömning av välfärd är det också viktigt att beakta inflationen. Eftersom den disponibla inkomsten minskar i värde när priserna ökar, ger detta en mer komplett bild av den ekonomiska situationen.

Boendekostnad i förhållande till disponibel inkomst

Ett annat viktigt användningsområde för begreppet disponibel inkomst är att jämföra boendekostnader i förhållande till inkomsten. Genom att analysera hur stor del av den disponibla inkomsten som går till boendekostnader, kan man få en uppfattning om bostadens överkomlighet för individer eller hushåll.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte