Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Direkt avkastning — vad är direkt avkastning?

Direkt avkastning är ett finansiellt begrepp som speglar avkastningen på en investering. Detta används ofta i aktiesammanhang för att visa storleken på utdelningen i förhållande till aktiekursen. Direkt avkastning kan även avse räntan på ett bankkonto eller hyresinkomsterna från en fastighet.

I grunden är direktavkastning ett sätt att mäta hur mycket man tjänar på en investering, uttryckt som en procentsats. Exempelvis, om en aktie ger en utdelning på 10 kronor och har ett marknadsvärde på 200 kronor, är direktavkastningen 5 %. Denna procentsats ger en tydlig bild av avkastningen i relation till investeringens nuvarande marknadsvärde.

Beräkning av direkt avkastning

För att räkna ut direkt avkastning, divideras utdelningen per aktie med aktiens pris. Detta enkla matematiska förhållande ger en procentandel som hjälper investerare att förstå och jämföra lönsamheten i olika investeringar. Det är viktigt att notera att när aktiekursen varierar, förändras också den direkta avkastningen.

Hög eller låg direktavkastning — vad betyder det?

En hög direktavkastning kan tyda på att en investering ger god avkastning per investerad krona. Men det är viktigt att vara medveten om att en hög direktavkastning ibland kan innebära en högre risk, särskilt om företaget står inför ekonomiska svårigheter. Å andra sidan kan en stabil och hög direktavkastning över tid signalera en hållbar och lönsam investering med lägre risk.

Vanliga frågor om direkt avkastning

Vad är skillnaden på direkt avkastning och utdelning

Utdelning är den faktiska summan som betalas ut till aktieägarna, medan direktavkastningen är utdelningens storlek i förhållande till aktiekursen, uttryckt i procent.

Hur räknar man ut Direktavkastning?

Direktavkastning räknas ut genom att dividera utdelningen per aktie med aktiens pris. Resultatet uttrycks som en procentsats.

Vad betyder direkt avkastning?

Direkt avkastning är ett mått på avkastningen från en investering, särskilt i aktier, och visar hur mycket man tjänar i förhållande till investeringens nuvarande marknadsvärde.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte