Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Devalvering – vad är devalvering?

Devalvering är en nedskrivning av värdet av ett lands valuta i förhållande till andra valutor.

Devalvering och fast växelkurs

Devalvering sker främst när ett land har en fast växelkurs, vilket innebär att valutakursen är bestämd på förhand. I motsats till devalvering är revalvering. Det är när ett land ökar värdet på sin valuta i förhållande till andra valutor. Historiskt sett har Sverige genomfört devalveringar under 1970-talet och tidigt på 1980-talet.

Fast växelkurs underlättar för exportörer och importörer att planera och ha kontroll över växelkursen. Nackdelen är att valutan kan bli felaktigt värderad, vilket kan leda till övervärdering eller undervärdering. Vid rörlig växelkurs justeras valutans värde dagligen. En sådan nedskrivning kallas då för depreciering.

Devalvering för att öka konkurrenskraft

Syftet med devalvering är att stimulera den inhemska ekonomin. Genom att sänka värdet på valutan kan ett land öka sin konkurrenskraft på exportmarknaden. Kortsiktigt gynnas exporten, vilket förbättrar bytesbalansen. Dock leder devalvering till ökade kostnader för importerade varor och tjänster, vilket ökar inflationen.

För företagare innebär devalvering både möjligheter och utmaningar. Exportörer kan dra nytta av ökad konkurrenskraft och ökad efterfrågan på deras varor. Däremot möter importörer högre kostnader för inköp, vilket kan påverka lönsamheten negativt.

Vanliga frågor om devalvering

Hur går en devalvering till?

En devalvering sker genom en avsiktlig sänkning av värdet på ett lands valuta i förhållande till andra valutor. Vanligtvis görs detta av en regering eller centralbank.

Varför devalverade Sverige?

Sverige devalverade för att öka konkurrenskraften på exportmarknaden och stimulera den inhemska ekonomin under perioden på 1970-talet och tidigt på 1980-talet.

Hur många gånger har Sverige devalverat?

Sverige devalverade kronan år 1976, 1977, 1981 och 1982.

Vad är skillnaden mellan devalvering och depreciering?

Devalvering är en avsiktlig nedskrivning av valutans värde, oftast under en fast växelkurs. Depreciering är en generell nedgång i valutans värde på grund av marknadskrafter vid en rörlig växelkurs.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte