Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Controller — vad är en Controller?

En Controller är en yrkesroll vars främsta uppgift är att styra, analysera data och stötta företaget så att de ekonomiska affärs -och verksamhetsmålen följs upp.

Vad gör en Controller?

Deras huvudsakliga ansvar är att använda ekonomiska data för att analysera och stötta företagets styrning och ekonomi. Det innebär att de arbetar med att ta fram strategier och följer upp resultat och utfall.

En Controllers yrkesroll kan variera beroende på företagets specifika behov, men det innefattar vanligtvis arbete med organisationsfrågor, logistik, affärsfrågor och analys av nyckeltal. De spelar en avgörande roll i att säkerställa att företaget håller sig på rätt ekonomisk kurs och att ekonomiska mål uppnås. Controllers är inte bara viktiga inom banker och företag, utan deras expertis behövs också inom kommuner och statlig förvaltning.

Skillnaden mellan en Accounting Controller och Business Controller

Inom controlleryrket finns framför allt två olika ansvarsområden:

Business Controller (verksamhetscontroller)

En business Controller fokuserar främst på framtiden och använder finansiell information för att formulera mål och bedöma utfall. Denna typ av controller har oftast en stark inriktning mot att styra marknadsföring och affärer.

Accounting Controller (redovisningscontroller)

En Accounting Controller fokuserar främst på nutid och historia. De använder den finansiella informationen för att rapportera resultat och bedöma om de finansiella målen har uppnåtts. Denna uppdelning speglar hur controllers kan inrikta sina färdigheter och expertis beroende på företagets behov och mål.

Yrkesrollens historia

Rollen som Controller började ta form under 1800-talet i USA, mer specifikt när de amerikanska järnvägsbolagen insåg behovet av att noggrant följa upp affärshändelser internt. I Sverige började begreppet användas först på 1970-talet, dels för att kunna särskilja traditionella

redovisningsekonomer från ekonomer som inriktade sig på företagsstyrning.

Efterfrågan på Controllers har ökat sedan dess, främst på grund av decentralisering och det faktum att chefer nu har bättre verktyg för att själva generera finansiell information och behöver därför kvalificerad stöd för att säkerställa effektiv styrning.

Sammanfattningsvis är Controllerns arbete avgörande för att säkerställa en sund och effektiv ekonomisk styrning, vilket i sin tur påverkar företagets framgång och tillväxt. Genom att förstå deras roll och ansvar kan företagare dra nytta av deras expertis för att uppnå sina ekonomiska mål.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte