Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Checkkredit — vad är en checkkredit?

Checkkredit är ett flexibelt finansiellt instrument för företag som agerar som ett på förhand avtalat lån. Det möjliggör för företag att löpande låna upp till en förutbestämd gräns, vilket är särskilt användbart för att hantera varierande likviditetsbehov. Företag väljer ofta checkkredit framför traditionella lån eftersom det ger en större flexibilitet och endast ränta betalas på det utnyttjade beloppet.

Fördelar med checkkredit för företag

En av de stora fördelarna med checkkredit för företag är dess flexibilitet. Till skillnad från ett vanligt lån, där ränta betalas på hela lånebeloppet, är checkkredit kopplad till företagets konto. Det tillåter lån upp till ett visst gränsbelopp, även kallat limit. Detta gör det till ett idealiskt verktyg för att finansiera rörelsekapital. Företag kan dessutom dra nytta av att välja valuta för sin checkkredit, vilket kan vara fördelaktigt vid stora inköp i utländsk valuta.

Att välja rätt checkkredit

För företag är det viktigt att noggrant överväga storleken på checkkrediten. En för stor kredit kan innebära onödiga kostnader, medan en för liten kredit kan begränsa företagets flexibilitet. Det är också viktigt att bokföra checkkrediten korrekt och att jämföra villkor hos olika banker och långivare, eftersom räntan på checkkrediter varierar beroende på företagets kreditvärdighet.

Vanliga frågor om checkkredit

Hur stor checkkredit bör man ha?

Storleken på en checkkredit bör baseras på företagets individuella behov och dess förmåga att hantera skulden. Det är viktigt att bedöma företagets typiska likviditetsfluktuationer och finansieringsbehov.

Vad är checkräkningskredit?

Checkräkningskredit är ett annat namn för checkkredit. Det är en kreditlinje kopplad till ett företagskonto där företaget kan övertrassera upp till en viss gräns.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte