Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bruttomarginal — vad är bruttomarginal?


Bruttomarginal, även känd som bruttovinstmarginal, är ett centralt ekonomiskt mått som uttrycks i procent. Det speglar hur mycket bruttovinst ett företag genererar från sina totala intäkter. För att få en klarare bild av vad bruttomarginal innebär, kan vi se det som en indikator på hur effektivt ett företag omvandlar sin försäljning till vinst.

Räkna ut bruttomarginal

Bruttomarginalen beräknas genom att först ta skillnaden mellan ett företags totala intäkter och kostnader för sålda varor för att få fram bruttoresultatet. Därefter dividerar du bruttoresultatet med de totala intäkterna. Slutligen omvandlar du denna siffra till procent genom att multiplicera med 100. Detta resultat visar vilken procentandel av intäkterna som utgör bruttovinsten.

Bruttomarginal vs. rörelsemarginal

Det är viktigt att inte blanda ihop bruttomarginalen med rörelsemarginalen. Rörelsemarginalen tar hänsyn till fler kostnader, såsom administrativa och försäljningskostnader, medan bruttomarginalen fokuserar på förhållandet mellan försäljning och direkta produktionskostnader.

Praktisk tillämpning och betydelse

En hög bruttomarginal, exempelvis 40 %, indikerar god lönsamhet och ger företaget ett större ekonomiskt handlingsutrymme. Det är dock viktigt att notera att idealiska bruttomarginalnivåer varierar mellan olika branscher.

För företag som tillverkar produkter är bruttomarginalen särskilt betydelsefull eftersom den reflekterar den vinstmarginal som varje såld produkt bidrar med. Detta är också relevant för investerare som bedömer ett företags prestationer genom att analysera dess bruttomarginal över tid.

Marknadsförare använder ofta bruttomarginalen som ett mått för att utvärdera effektiviteten i sina kampanjer, och för att identifiera möjligheter för förbättrad lönsamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte