Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bruttolöneavdrag — vad är bruttolöneavdrag?


Bruttolöneavdrag är en finansiell mekanism där en anställd väljer att minska sin bruttolön – det vill säga lönen före skatt – i utbyte mot olika typer av förmåner. Detta koncept, även känt som löneväxling, är ett populärt sätt för arbetsgivare och arbetstagare att strukturera löneförmåner på ett skatteeffektivt sätt.

Hur fungerar bruttolöneavdrag?

Vid ett bruttolöneavdrag minskar arbetstagarens skattepliktiga lön, vilket leder till lägre skatteutgifter. Samtidigt får arbetstagaren en förmån som annars skulle betalats med redan beskattade pengar. För arbetsgivaren innebär detta lägre arbetsgivaravgifter, eftersom avgifterna beräknas på den lägre bruttolönen.

Exempel på förmåner och tillämpningar

Bruttolöneavdrag kan användas för en mängd olika förmåner. Vanliga exempel är:

Förmånsbil: anställda får tillgång till en bil för både privat och arbetsmässigt bruk.

Ögonoperationer: som en del av hälso- och sjukvårdsförmåner.

Pensionssparande: avdrag för att förbättra den anställdas pension.

Mobiltelefon: anställda får en mobiltelefon för arbetsbruk som även kan användas privat.

Sjukvård: tillgång till privata sjukvårdsförmåner.

Påverkan på pension och andra ersättningar

En viktig aspekt av bruttolöneavdraget är dess effekt på framtida pensioner och andra socialförsäkringsrelaterade förmåner. Eftersom avdraget minskar den skattepliktiga lönen, kan det även påverka storleken på sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

Beräkning av bruttlöneavdrag

Beräkningen av bruttolöneavdrag måste följa de regler och riktlinjer som anges i skattelagstiftningen. Det är också viktigt att arbetsgivaren säkerställer att avdrag och förmåner är tillåtna enligt gällande lagar och kollektivavtal. Genom att förstå bruttolöneavdrag och dess tillämpningar kan företagare och anställda dra nytta av skatteeffektiva lösningar som gynnar båda parter. Det är dock viktigt att noggrant överväga de långsiktiga effekterna, särskilt när det gäller pension och andra sociala förmåner.

Ekonomiska fördelar för både arbetsgivare och anställda

För arbetsgivaren innebär bruttolöneavdrag minskade arbetsgivaravgifter, eftersom dessa avgifter beräknas på den lägre bruttolönen. För arbetstagaren leder det till en lägre skattepliktig inkomst, vilket kan minska den totala skattebördan. Detta gör bruttolöneavdrag till en attraktiv modell för båda parter.

Potentiella nackdelar och överväganden

Det är viktigt att notera att bruttolöneavdrag kan påverka den anställdas framtida pension och socialförsäkringsförmåner som beräknas baserat på bruttolönen. Det kan också påverka andra ersättningar som sjukpenning och föräldrapenning. Därför är det viktigt för både arbetsgivare och anställda att noggrant överväga och förstå de långsiktiga effekterna av sådana avtal.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte