Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bruttolön — vad är bruttolön?

Bruttolön är den lön som en anställd får före avdrag av skatt. Den inkluderar alla inkomster, till exempel månadslön, sjuklön, semesterersättning och övertidsersättning men även eventuella förmåner som lunchkuponger och bilförmån.

Hur bruttolönen fungerar

Bruttolön är den totala lönen som en anställd tjänar före avdrag görs för skatter och andra avgifter. Det är den ursprungliga, icke reducerade summan som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren. Bruttolönen inkluderar alla former av ersättning, inklusive övertid, bonusar och eventuella förmåner. Den lön som sedan betalas ut till den anställde kallas för nettolön och är summan efter alla skatter och avdrag som gjorts på bruttolönen.

Bruttolönen fungerar som en grund för att beräkna både de skatter som ska dras av lönen (kallad preliminärskatt) och de sociala avgifter som arbetsgivaren måste betala. Dessa avgifter baseras på bruttolönen och betalas utöver lönen. Bruttolönen är också det belopp som oftast anges i anställningsavtalet.

Bruttolön finns för att ge en transparent bild av den totala kostnaden för anställning. Den hjälper till att standardisera lönerna över olika sektorer och positioner, vilket gör det lättare för anställda att jämföra löner mellan olika jobb. Dessutom ger bruttolönen en tydlig bild av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive skatter och sociala avgifter.

Bruttolöneavdrag och dess effekter

Ett koncept som kan påverka bruttolönen är bruttolöneavdrag. Det innebär att den anställde går med på att ta en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. Minskningen av bruttolönen medför en lägre lönekostnad för arbetsgivaren. Exempel på sådana förmåner kan vara extra pension.

Det är viktigt att notera att regelbundna bruttolöneavdrag kan ha ekonomiska konsekvenser för den anställde, och bör därför undersökas noggrant innan beslut tas.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte