Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en Boutredningsman?

En boutredningsman är en person som företräder ett dödsbo vid arvsskifte. När en person avlider bildas ett dödsbo, en juridisk person som innefattar avlidnes tillgångar och skulder. Boutredningsmannens huvudroll är att förbereda dödsboet för bodelning och arvskifte, speciellt när dödsbodelägarna, som kan vara efterlevande make/maka, sambor eller arvingar, inte kan enas om hur arvet ska fördelas.

Boutredningsmannens Uppdrag och Befogenheter

Tingsrätten förordnar en boutredningsman på begäran av en dödsbodelägare eller överförmyndaren. Personen som utses är oftast en advokat eller jurist, men kan även vara en dödsbodelägare eller testamentsexekutor. Boutredningsmannens arbetsuppgifter inkluderar att avveckla skulder, förvalta kvarlåtenskapen, sälja tillgångar eller i vissa fall ansöka om konkurs. Det är viktigt att notera att för att sälja fast egendom krävs antingen samtycke från alla dödsbodelägare eller ett beslut från tingsrätten.

Boutredningsmannens roll i hantering av företagsrelaterade tillgångar

När dödsboet inkluderar delar av ett företag eller affärsintressen, krävs det ofta en boutredningsmans särskilda expertis. Det är inte ovanligt att avlidna är ägare eller delägare i aktiebolag, handelsbolag eller en enskild firma. I dessa fall innefattar boutredningsmannens uppdrag att värdera dessa affärsintressen, hantera företagets löpande förpliktelser, säkerställa kontinuitet i verksamheten och vid behov förbereda företaget för försäljning eller överlåtelse. Detta arbete kräver en noggrann och kunnig hand då det kan ha stora ekonomiska konsekvenser för dödsboet och de efterlevande. En korrekt och rättvis hantering är avgörande för att säkra både dödsboets och företagets framtida välfärd.

Kostnad och Entledigande av Boutredningsman

Arvodet till boutredningsmannen finansieras normalt av dödsboets tillgångar. Om tillgångarna inte räcker till, ansvarar den dödsbodelägare som begärt boutredningsman för kostnaden. Om dödsbodelägarna är missnöjda kan de begära att tingsrätten entledigar boutredningsmannen, som har skyldighet att redovisa sitt uppdrag.

FAQ

Vad gör en boutredningsman?

En boutredningsman hanterar ett dödsbos angelägenheter för att förbereda för bodelning och arvskifte.

Vad kostar en boutredningsman?

Kostnaden för en boutredningsman varierar och betalas vanligtvis av dödsboets tillgångar.

Vem kan vara boutredningsman?

En advokat, jurist, dödsbodelägare eller testamentsexekutor kan förordnas som boutredningsman.

Vem betalar för boutredningsman?

Dödsboet står för kostnaden, men vid otillräckliga tillgångar betalar den som begärt boutredningsmannen.

Vem utser bouppteckningsman?

Tingsrätten utser boutredningsmannen, vanligtvis på begäran av en dödsbodelägare eller överförmyndaren.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte