Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Borgensman — vad är en borgensman?

En borgensman är en person eller juridisk entitet som går i god för någons låneåtagande. Det innebär att de garanterar återbetalningen av lånet om låntagaren inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser.

Borgensmannens roll

I ett låneavtal är en borgensman den som lovar att betala tillbaka lånet om huvudlåntagaren inte kan. Detta är en form av säkerhet som ofta används när låntagaren inte uppfyller bankens krav på egen hand, exempelvis på grund av otillräcklig inkomst eller bristfällig kreditvärdighet. Borgensmannens åtagande innebär en väsentlig risk, eftersom de juridiskt åläggs ansvar för lånet vid låntagarens eventuella betalningsoförmåga.

Att ha en borgensman kan resultera i bättre lånevillkor för låntagaren, eftersom det minskar bankens risk. Det kan leda till möjligheten att låna ett större belopp eller att få lägre ränta.

Gränser och skyldigheter

Det är möjligt för en borgensman att begränsa sitt åtagande till en viss summa eller under specifika villkor. Denna typ av överenskommelse måste accepteras av långivaren och tydligt avtalas i borgensförbindelsen. Borgensmannen bör noggrant överväga de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna innan de går in i ett borgensåtagande.

Det är också viktigt att inte förväxla termen borgensman med borgenär. En borgenär är den som har rätt att kräva betalning av en skuld (långivaren), medan gäldenären är den som har skulden (låntagaren).

Vanliga frågor om borgensman

Vad innebär det att vara borgensman för ett lån?

Det innebär att ta på sig juridiskt ansvar för att betala tillbaka lånet om huvudlåntagaren inte uppfyller sina åtaganden.

Vad krävs för att bli borgensman?

Det krävs att borgensmannen har tillräcklig ekonomisk stabilitet och kreditvärdighet för att kunna garantera lånet.

Kan vem som helst bli borgensman?

Inte vem som helst; borgensmannen måste bedömas som kreditvärdig och ha förmågan att betala tillbaka lånet vid behov.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte