Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bolagsskatt — vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt är en skatt som aktiebolag och andra företag betalar på sin vinst. Det är en central del av skattesystemet och en betydande inkomstkälla för staten. Skatten beräknas på företagets nettoresultat, det vill säga intäkter minus utgifter och godkända avdrag.

Grundprinciper för Bolagsskatt

Beräkning på vinst: Bolagsskatten beräknas på den vinst som ett företag gör under ett räkenskapsår. Det innebär att alla intäkter, som försäljning eller tjänster, minskas med företagets utgifter, som löner, driftkostnader och inköp.

Olika för olika företagsformer: Medan aktiebolag är de vanligaste betalarna av bolagsskatt, kan även andra juridiska former som handelsbolag eller kommanditbolag vara skyldiga att betala den, beroende på deras specifika juridiska och ekonomiska struktur.

Skattesatsen: Bolagsskattesatsen är fastställd av staten och kan variera över tid. I Sverige var exempelvis skattesatsen 20,6 % från och med 2021. Denna sats tillämpas på det beräknade nettoresultatet för att få fram det belopp i skatt som företaget ska betala.

Betalningsprocess

Preliminärskatt: Företag betalar ofta en preliminär skatt baserad på en uppskattning av årets förväntade vinst. Denna preliminärskatt justeras sedan i enlighet med det faktiska resultatet vid räkenskapsårets slut.

Justeringsmöjlighet: Om ett företag upptäcker att dess faktiska vinst överstiger eller understiger den uppskattade vinsten, kan det göra justeringar i sin skattedeklaration. Det hjälper företaget att undvika antingen kvarskatt (om vinsten är högre än uppskattat) eller att betala för mycket i skatt (om vinsten är lägre).

Historiskt perspektiv

Bolagsskattesatsen har varierat genom åren och reflekterar både ekonomiska förhållanden och politiska beslut. I Sverige, till exempel, var skattesatsen betydligt högre under 1980-talet jämfört med idag. Denna variation i skattesats speglar ett lands ekonomiska politik och kan påverka företagens investeringsbeslut.

Vikten av bolagsskatt

Bolagsskatten spelar en viktig roll i finansieringen av offentliga tjänster och infrastruktur. Genom att bidra till statens intäkter, hjälper företagens bolagsskatt till att finansiera allt från utbildning och hälsovård till transport och offentlig säkerhet. Det är därför avgörande för företag att korrekt beräkna och betala sin bolagsskatt. Inte bara för att uppfylla juridiska krav utan också för att bidra till samhället i stort.

Vanliga frågor om bolagsskatt

När betalas bolagsskatt?

Bolagsskatt betalas normalt månadsvis som preliminärskatt.

Hur mycket är bolagsskatten?

Bolagsskatten är 20,6 % av nettoresultatet för företag i Sverige (2021).

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte