Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bolagsordning — vad är bolagsordning?

En bolagsordning är ett grundläggande dokument för varje aktiebolag, som i samspel med aktiebolagslagen, definierar de grundläggande reglerna och ramarna för företagets verksamhet. Det är ett viktigt dokument som endast krävs för aktiebolagsformen.

Kort om bolagsordningen

Bolagsordningen etableras av bolagets ägare vid grundandet och måste registreras hos Bolagsverket för att företaget ska få formell status. Den innehåller en rad obligatoriska uppgifter som är avgörande för företagets identitet och funktion. Dessa inkluderar:

Företagets namn och hemvist: Detta anger företagets officiella namn och platsen för dess huvudkontor.

Verksamhetsbeskrivning: En detaljerad förklaring av de produkter och tjänster som företaget erbjuder.

Aktiekapital och aktiestruktur: Inklusive det totala aktiekapitalet och antalet aktier som företaget består av.

Styrelsens sammansättning: Antal styrelseledamöter, suppleanter och eventuella revisorer.

Förfaranden för bolagsstämmor och bokföring: Hur och när bolagsstämmor ska kallas samman och regler för företagets bokföring.

Utöver dessa nödvändiga detaljer kan bolagsordningen även innehålla bestämmelser om styrelsens befogenheter och ansvarsområden, samt hembudsklausuler som reglerar överlåtelse av företagets aktier.

Aktieägaravtal och bolagsordning

Vid sidan av bolagsordningen finns ofta ett aktieägaravtal. Det är inte ett krav för registrering men kan vara avgörande för att säkerställa smidigt samarbete och hantering av eventuella konflikter mellan aktieägare. Detta avtal täcker ofta scenarion som aktieöverlåtelse, hantering av dödsfall bland aktieägare och förfaranden vid en eventuell konkurs. Ett aktieägaravtal är därför en viktig del av företagets interna relationer och bidrar till stabiliteten och fortsatt framgång för verksamheten.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen är inte ett statiskt dokument. Den kan och bör ändras för att spegla företagets utveckling och förändrade omständigheter. Att ändra bolagsordningen kräver dock ett formellt beslut av aktieägarna, ofta vid en bolagsstämma.

Exempel på förändringar kan inkludera:

Anpassning av företagets verksamhetsbeskrivning vid utvidgning eller förändring av affärsområden.

Ändringar i aktiekapitalet eller aktiestrukturen för att möjliggöra ny finansiering eller ägarförändringar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte