Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bokföringsorder — vad är en bokföringsorder?

En bokföringsorder är ett viktigt dokument i företagens finansiella hantering. Den fungerar som en ersättning för eller rättelse av traditionella verifikationer, och dess roll är central i korrekt bokföring.

När används en bokföringsorder?

Bokföringsordrar är särskilt användbara i situationer där standardverifikationer, som fakturor eller kvitton, saknas eller är otillräckliga. De är också avgörande vid rättelser av felaktiga bokföringsposter eller vid interna omföringar mellan olika konton.

Exempel på situationer där bokföringsordrar är nödvändiga:

När en affärshändelse saknar verifikation.

Vid ombokningar, som omföringar mellan kostnadskonton.

För rättelse av felaktigt bokförda verifikationer.

Vid egna uttag eller insättningar av pengar eller varor av företagets ägare.

När kvaliteten på en verifikation är för dålig för att användas effektivt.

Vad innehåller en bokföringsorder?

En bokföringsorder fungerar som ett eget bokföringsunderlag och ska därför innehålla detaljerad information om den relevanta affärshändelsen. Viktiga element som bör finnas med är:

Datum för transaktionen.

En noggrann beskrivning av affärshändelsen.

Angivelse av de konton som berörs.

Specificerat belopp och momsbelopp, om tillämpligt.

Denna dokumentation säkerställer att även i frånvaro av traditionella verifikationer, är alla ekonomiska transaktioner noggrant och korrekt registrerade.

Bokföringsordern är en viktig del av företagets bokföringsprocess, speciellt när standarddokumentation saknas eller behöver rättas. Genom att förstå dess användning och innehåll, kan företagare säkerställa att deras bokföring förblir korrekt och i enlighet med lagliga krav.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte