Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bokföringslagen — vad är bokföringslagen?

Bokföringslagen, ofta förkortat som BFL, är som namnet antyder en lag som styr hur företag ska hantera sin bokföring. Denna lag är nyckeln till en korrekt och transparent ekonomisk rapportering för alla verksamheter som bedrivs i Sverige. Men vad innebär det konkret för dig som företagare?

Vad reglerar BFL?

Bokföringslagen tar upp allt från vem som ska bokföra, till hur och när det ska göras. Lagens bestämmelser rör allt från hur utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige ska sköta sin bokföring, till hur svenska företag som verkar utomlands ska rapportera. Allt detta ska följa god redovisningssed. Bokföringsnämnden övervakar och utvecklar denna sed, för att garantera en enhetlig och rättvis redovisning.

Fokus på dokumentation

Bokföringslagen lägger stor vikt vid dokumentation. Allt från fakturor, kvitton till andra verifikationer ska arkiveras ordentligt och enligt lagens krav. Och ja, digitala kvitton är inkluderade! Lagens krav på faktura innebär att dessa ska innehålla specifik information för att vara giltiga. Detta är viktigt att notera för att undvika brott mot bokföringslagen.

Vem berörs av bokföringslagen?

Kort sagt, nästan alla som bedriver näringsverksamhet. Oavsett om du är en enskild näringsidkare, en juridisk person, en förening eller till och med ett registrerat trossamfund, finns det bokföringsskyldigheter att beakta. Det finns dock några undantag, men dessa är sällsynta.

Hur hålla allt rätt?

Bokföring kan vara komplext. Många väljer att anlita en redovisningsbyrå, men det är viktigt att komma ihåg att ansvaret alltid ligger hos den som driver verksamheten.

Därför är det viktigt att ha god kunskap om lagens krav, eller att anlita någon som har det.

Så, oavsett om du väljer att sköta bokföringen själv, automatiserar processen eller anlitar en expert, så är det alltid bra att ha BFL i bakhuvudet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte