Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bruttonationalprodukt, BNP – vad är BNP?

Bruttonationalprodukt, eller BNP, är ett mått på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Det ger en bild av landets ekonomiska hälsa och tillväxt. BNP inkluderar företagens investeringar, offentliga utgifter, hushållskonsumtion och nettoexporten (saldot mellan export och import).

Så beräknas BNP

BNP beräknas genom att addera alla värden av varor och tjänster som produceras inom ett land under ett år. Det inkluderar allt från tillverkade produkter som bilar och maskiner till tjänster som utbildning och hälsovård.

BNP kan beräknas på tre olika sätt:

Produktionsmetoden: Detta är summan av bruttoförädlingsvärdet i alla ekonomiska verksamheter, plus skatter minus subventioner på produkter. Bruttoförädlingsvärdet är skillnaden mellan försäljningspriset och kostnaden för råvaror och insatsvaror som används i produktionen.

Inkomstmetoden: Detta är summan av alla inkomster som genereras av produktionen som löner, vinster, räntor och hyror.

Utgiftsmetoden: Detta är summan av alla utgifter för slutlig konsumtion, investeringar, statliga utgifter och nettoexporten (export minus import).

Oavsett vilken metod som används bör resultaten vara samma.

BNP och företag

För företagare kan BNP vara en indikator på affärsmöjligheter. Ett ökande BNP tyder på att efterfrågan på varor och tjänster ökar, vilket kan innebära goda tider för företag. Däremot kan en minskande BNP signalera en ekonomisk nedgång, vilket kan påverka företagets vinster negativt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte