Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bokföringsnämnden (BFN) — vad är BFN?

Bokföringsnämnden, eller BFN, är en central aktör inom svensk ekonomi och redovisning. Som en statlig myndighet under Finansdepartementet, fokuserar BFN på att utveckla, informera om, och främja god redovisningssed. Deras arbete inkluderar att skapa riktlinjer och tillhandahålla vägledning för företag och offentliga organisationer för att säkerställa att de följer bokföringslagen och årsredovisningslagen korrekt.

Bokföringsnämndens allmänna råd

En av BFN:s viktigaste bidrag är utvecklingen av de allmänna råden (BFNAR). Dessa råd ger detaljerad vägledning om hur bokföringslagen och årsredovisningslagen ska tolkas och tillämpas i praktiken. BFNAR täcker ett brett spektrum av områden inom bokföring och redovisning, inklusive löpande bokföring, hantering av verifikationer, och framställning av årsbokslut.

Bokföringsnämndens riktlinjer: K2 och K3

Bokföringsnämnden har även utvecklat specifika riktlinjer för olika typer av företag, såsom Bokföringsnämnden K2 och Bokföringsnämnden K3. Dessa riktlinjer är anpassade för att möta behoven hos små respektive större företag.

Bokföringsnämnden K2 riktar sig till mindre företag som behöver enklare regelverk för bokföring, medan Bokföringsnämnden K3 är mer omfattande och passar större, mer komplexa organisationer.

Bokföringsnämndens vägledning för bokföring

För att ytterligare underlätta för företag och redovisningsbyråer, tillhandahåller BFN även vägledning om specifika aspekter av bokföringen. Denna vägledning hjälper till att tolka och tillämpa bokföringslagen på ett sätt som är anpassat efter varje unikt företag. Dessa riktlinjer är ett viktigt verktyg för att säkerställa att företagens årsbokslut upprättas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte