Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Betalningsvillkor – vad är betalningsvillkor?

Betalningsvillkor definierar villkoren som gäller vid betalning av tjänst eller vara, till exempel förfallodatum.

Hur fungerar betalningsvillkor?

Betalningsvillkoren för en vara eller tjänst innefattar viktig information om betalningsprocessen. Det inkluderar detaljer om fakturaavgift, dröjsmålsränta och betalningstid. Företaget som säljer varan eller tjänsten har befogenhet att bestämma dessa villkor, vilket ger dem flexibilitet att anpassa betalningsstrukturen efter sina behov och kundernas önskemål.

Betalningstid och dröjsmålsränta

Betalningstiden är den period inom vilken fakturan måste vara betald för att undvika påminnelseavgifter. Denna period kan variera från 10 till 90 dagar, där den vanligaste betalningstiden ligger på 30 dagar.

Om betalningen inte sker enligt betalningsvillkoren har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta. Det är därför viktigt för kunden att hålla koll på förfallodagen för att undvika onödiga avgifter och försäkra sig om att följa de betalningsvillkor som gäller.

Kort vs. lång betalningsperiod

Genom en kort betalningsperiod kan företag optimera sin likviditet, vilket förbättrar företagets finansiella flexibilitet. Samtidigt strävar företag också efter att erbjuda fördelaktiga betalningsvillkor för att möta sina kunders olika behov och önskemål. Det är helt enkelt upp till varje företag vad man väljer för betalningsperiod.

Olika typer av betalningsvillkor

Nedan listar vi andra vanliga betalningsvillkor:

Netto 30 dagar — köparen förväntas betala inom 30 dagar från fakturadatumet.

Kontant vid leverans (COD) — betalning görs när varorna levereras.

Förskottsbetalning — köparen betalar innan varorna eller tjänsterna levereras.

Betalning i förskott — en del eller hela betalningen görs innan transaktionen.

Efter leverans — köparen betalar efter att varorna eller tjänsterna har levererats.

Det är viktigt som företag att tydligt kommunicera betalningsvillkoren till sina kunder för att undvika missförstånd och konflikter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte