Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Betalningsföreläggande – Vad innebär betalningsföreläggande?

Betalningsföreläggande är en juridisk åtgärd som en borgenär kan vidta när en skuld inte betalas. Processen innebär att man ansöker hos Kronofogden för att formellt kräva att gäldenären betalar sin skuld. Om gäldenären inte motsätter sig kravet, meddelar Kronofogden ett utslag som ligger till grund för indrivning av skulden. Detta verktyg är viktigt för företagare som behöver en effektiv metod för att hantera obetalda fakturor och säkerställa att de får betalt för sina tjänster eller produkter.

Hur fungerar betalningsföreläggande?

När en företagare stöter på en situation där en kund inte betalar för en levererad tjänst eller produkt, kan företagaren ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ansökningsprocessen inleds genom att företagaren lämnar in nödvändig dokumentation som styrker kravet. Det är viktigt att det finns tydliga bevis för att skulden existerar och att gäldenären har blivit formellt meddelad om skulden, oftast genom att en delgivningsman överlämnar dokumenten direkt till gäldenären.

Efter att betalningsföreläggandet har delgetts, har gäldenären möjlighet att antingen acceptera kravet och betala skulden eller att göra en invändning mot det. Om inga invändningar görs, utfärdar Kronofogden ett utslag som möjliggör för borgenären att genom Kronofogden driva in skulden. Detta kan innebära utmätning av gäldenärens tillgångar.

Vad innebär det för en företagare?

För en företagare erbjuder betalningsföreläggandet en officiell väg för att hantera och indriva obetalda skulder. Genom att använda sig av detta förfarande kan företagaren undvika långa och kostsamma rättsprocesser. Det är dock viktigt att hantera processen korrekt och se till att alla juridiska krav uppfylls, inklusive att korrekt bevis för skulden och dess delgivning till gäldenären finns.

Det är också viktigt för företagare att förstå att ett betalningsföreläggande inte automatiskt innebär att pengarna kommer att betalas. Om gäldenären inte har tillräckliga tillgångar kan det bli svårt att få hela beloppet. Dock är ett utslag från Kronofogden en stark indikation på att företagaren har rätt till betalningen, vilket kan underlätta vid eventuella framtida försök till indrivning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte