Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Balansräkning — vad är en balansräkning?

Balansräkningen redovisar företagets eget kapital, tillgångar och skulder under räkenskapsåret.

Vad innehåller en balansräkning?

En balansräkning består av tre huvudelement: tillgångar, skulder och eget kapital. Dessa element är strukturerade på ett sätt som säkerställer att företagets ekonomi är i balans.

Tillgångar

Tillgångar delas upp i två kategorier: anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar omfattar tillgångar som är avsedda att användas i företaget i mer än ett år, som maskiner och inventarier. Omsättningstillgångar omfattar tillgångar som förväntas omsättas inom ett år, som varulager och kassa.

Skulder

Skulderna delas upp i två kategorier: långfristiga och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder inkluderar åtaganden som förfaller om mer än ett år, som banklån.

Kortfristiga skulder, å andra sidan, förfaller inom ett år och kan inkludera skulder som moms och leverantörsskulder.

Eget kapital

Eget kapital är den tredje komponenten i balansräkningen. Det representerar skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Om tillgångarna är större än skulderna, är eget kapital positivt, vilket indikerar en sund ekonomisk ställning. Om skulderna överstiger tillgångarna, är eget kapital negativt och indikerar oftast att företaget har gått med förlust.

Hur gör man en balansräkning?

För att upprätta en balansräkning måste företaget sammanställa information om sina tillgångar och skulder från sin bokföring och ekonomiska rapporter. Det är en viktig del av bokföringen och revisorns arbete. Företag kan använda olika programvaror och system för att förenkla processen.

Vad visar en balansräkning?

En balansräkning ger en översikt över företagets ekonomiska position vid en given tidpunkt. Den visar hur tillgångar, skulder och eget kapital är fördelade och hur de relaterar till varandra. Det ger också en bild av företagets likviditet och soliditet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte