Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Balansomslutning – Vad är balansomslutning?

Balansomslutning representerar summan av ett företags totala tillgångar och skulder, inklusive eget kapital, vid en specifik tidpunkt. Denna siffra är avgörande för att förstå företagets ekonomiska hälsa och styrka.

Grundläggande förståelse

Balansomslutningen hittas i balansräkningen, ett av de viktigaste finansiella dokumenten för ett företag. Balansräkningen delar upp företagets ekonomi i två delar: tillgångar på ena sidan och skulder plus eget kapital på den andra. Tillgångarna kan inkludera allt från kontanter och lager till fastigheter och immateriella tillgångar, medan skuldsidan inkluderar lån, leverantörsskulder och annat eget kapital.

Det unika med balansomslutningen är att den alltid måste vara i balans – det vill säga att summan av tillgångarna måste vara lika stor som summan av skulder och eget kapital. Detta är en grundläggande princip inom bokföring och reflekterar idén om att alla företagets resurser (tillgångar) är finansierade antingen genom skulder eller genom ägarnas insatser.

Vikten för företagaren

För en företagare erbjuder balansomslutningen en ögonblicksbild av företagets ekonomiska ställning. Det hjälper till att identifiera om företaget har en sund balans mellan tillgångar och skulder, vilket är avgörande för långsiktig hållbarhet. En stark balansomslutning, med en hög andel tillgångar jämfört med skulder, signalerar god ekonomisk hälsa och kan göra det lättare att attrahera investeringar eller få lån. Å andra sidan kan en svag balansomslutning, med höga skulder jämfört med tillgångar, varna för potentiella finansiella svårigheter.

Att förstå och övervaka balansomslutningen är därför centralt för strategisk planering och riskhantering. Det ger insikter i hur väl företaget hanterar sina resurser och skulder, vilket är kritiskt för beslutsfattande och för att säkerställa företagets långsiktiga framgång.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte