Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Balanslikviditet — vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett ekonomiskt begrepp som beskriver företagets förmåga att hantera sina kortfristiga skulder och möjligheter betala sina räkningar inom den närmaste framtiden.

Så fungerar balanslikviditet

Balanslikviditet mäter ett företags kortfristiga betalningsförmåga och inkluderar omsättningstillgångar som varulager och pågående arbeten.

För att beräkna balanslikviditeten divideras omsättningstillgångarna, inklusive varulager och pågående arbeten, med de kortfristiga skulderna.

Hur räknas balanslikviditet ut?

Balanslikviditeten räknas ut genom 100 x summan av omsättningstillgångar dividerat med summan av företagets kortfristiga skulder. Omsättningstillgångar är löpande tillgångar som säljs, förbrukas, eller omvandlas till likvida medel, som exempelvis kundfordringar.

Vad bör balanslikviditeten vara?

En balanslikviditet på minst 100% anses normalt som godkänd, medan 200% betraktas som bra. Dock varierar dessa standarder beroende på bransch. En för hög balanslikviditet kan vara en indikation på ineffektiv användning av tillgångar eller för låga skulder i förhållande till tillgångarna

Skillnaden på balanslikviditet och kassalikviditet

Balanslikviditet och kassalikviditet skiljer sig genom de tillgångar som inkluderas i beräkningen. Medan balanslikviditet tar hänsyn till omsättningstillgångar som varulager och pågående arbeten, så exkluderar kassalikviditet dessa poster.

Kassalikviditet fokuserar enbart på de mest likvida tillgångarna, som kontanter och banktillgångar, vilket ger en mer strikt bedömning av betalningsförmågan på kort sikt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte