Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Avvikelseperiod – vad är avvikelseperiod?

Avvikelseperiod är när en anställd har avvikelser från sitt ordinarie schema, som exempelvis sjukfrånvaro eller övertid. Det är något som är viktigt att hålla koll på för att lönen ska bli korrekt.

Hur fungerar avvikelseperiod?

Avvikelseperioden baserar vanligtvis på föregående månad. Det fungerar som så att om en anställd har en löneperiod för den aktuella månaden innebär det att lönen betalas ut i förskott. Även om den anställda har varit frånvarande, till exempel på grund av sjukdom, får de ändå full lön för den månaden. Eventuella avdrag för sjukfrånvaro görs först på lönen för den nästkommande månaden. Den månad där frånvaron inträffade benämns som avvikelseperiod.

Avvikelse- och löneperioden behöver inte nödvändigtvis vara en kalendermånad. Det kan ibland överlappa mellan olika månader. För timanställda som inte får lön i förskott är avvikelseperioden och intjänandeperioden densamma. I dessa fall betalas arbetsersättningen och frånvaron ut under den efterföljande månaden.

Avvikelseperiod gäller främst vid sjukfrånvaro

Avvikelseperioden används främst vid hanteringen av sjukfrånvaro. Om en anställd är sjuk under en viss månad får de ändå full lön för den månaden, förutsatt att de inte var sjuka även under föregående månad. Avdraget för sjukfrånvaron görs istället på lönen nästkommande månad, vilken då anses vara avvikelseperioden. På så sätt hålls löneperioden och avvikelseperioden åtskilda.

Att tänka på för dig som företagare

För företagare är det viktigt att förstå konceptet avvikelseperiod och dess betydelse för lönehanteringen. Genom att korrekt hantera avvikelseperioden kan man säkerställa att löneutbetalningarna är korrekta och rättvisa för de anställda. Det är också viktigt att ha kännedom om lagar och regler som styr lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt för att undvika potentiella problem eller sanktioner.

Att investera i ett pålitligt lönehanteringssystem kan hjälpa företagare att automatisera och effektivisera processen för avvikelseperiodhantering. Genom att använda rätt programvara kan företaget hantera löneberäkningar och rapportering på ett smidigt sätt, vilket minimerar risken för felaktigheter och sparar tid och arbetskraft.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte