Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Avtalspension — vad är avtalspension?

Avtalspension är en typ av tjänstepension som har avtalats mellan arbetsgivare och fackförbund. Det kallas också för kollektivavtalad tjänstepension. Hur fungerar det och hur påverkar det dig som företagare?

Hur avtalspensionen är utformad

I Sverige är tjänstepensionsavtalen organiserad i fyra kategorier. Vilken kategori en anställd tillhör beror på sektor och bransch, och vilken arbetsgivarorganisation arbetsgivaren tillhör. Dessa kategorier inkluderar:

Avtal för statligt anställda

Avtal för kommun- och landstingsanställda

Avtal för tjänstemän i den privata sektorn

Avtal för arbetare i den privata sektorn

Det spelar ingen roll vilket fackförbund den anställde tillhör, utan det är arbetsgivarens ingångna avtal som styr avtalspensionen.

Vanligt missförstånd

Ett vanligt missförstånd är att avtalspensionen är detsamma som den allmänna pensionen. I verkligheten är avtalspensionen ett tillägg till den allmänna pensionen och ofta mer förmånlig, då den baseras på avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Så fungerar avtalspension

Avtalspension innebär att arbetsgivaren betalar in en viss procentandel av den anställdes lön till pensionssystemet enligt avtalet. Den summa som betalas in kan variera beroende på avtal och bransch. Den insatta summan kan sedan placeras och förvaltas antingen som en traditionell försäkring eller som en fondförsäkring.

För att administrera avtalspensionen kan man vända sig till valcentralen som är knuten till arbetsgivarens kollektivavtal.

Avtalspensionen kan även delas upp i olika delar, såsom en valbar del och en traditionell del. Beroende på avtalet kan det även finnas en förmånsbestämd del.

Förmånsbestämd avtalspension

Förmånsbestämd avtalspension innebär att arbetsgivaren betalar in en bestämd summa, baserat på anställdas lön och arbetsår. Det säkerställer en garanterad pensionsutbetalning i framtiden. Denna typ av avtalspension ger en högre grad av säkerhet jämfört med andra former där pensionen beror på investeringen.

När betalas avtalspensionen ut?

Uttagsåldern för avtalspensionen varierar beroende på avtalet och individuella omständigheter.

Vad innebär avtalspensionen för dig som företagare?

Genom att erbjuda en avtalspension kan ditt företaget attrahera och behålla kvalificerad personal på lång sikt. Den kan också bidra till en positiv företagskultur där anställda känner sig värderade och trygga i sin framtidsplanering.

Många väljer att samarbeta med en pensionsrådgivare eller en försäkringsförmedlare för att få vägledning och hjälp att välja rätt avtalspensionslösning för företaget och dess anställda.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte