Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Avkastning – vad är avkastning?

Avkastning representerar den inkomst eller vinst man får på ett investerat belopp eller kapital.

Vad innebär avkastning?


Avkastning är vinsten du gör på en investering. Om du till exempel satsar ett visst kapital i en aktie som stiger så är det den summa som överstiger din ursprungliga investering din avkastning.

Låt oss säga att du investerat 1000 kronor i en aktie som stiger till 1 300 kronor, blir din avkastning 300 kronor.

Avkastning som lönsamhetsmått för företag


För företag är avkastning ett viktigt ekonomiskt mått som används för att bedöma lönsamheten. Det är även känt som räntabilitet och mäts vanligtvis i procent. Flera olika nyckeltal används för att mäta avkastningen på olika sätt:

Avkastning på investering

Detta nyckeltal visar hur mycket avkastning en investering genererar i förhållande till dess kostnad.

Avkastning på investerat kapital

Det här måttet mäter hur effektivt företaget använder sitt investerade kapital för att generera avkastning.

Avkastning på totalt kapital

Det inkluderar både eget kapital och skulder och visar hur lönsamt företaget är med hänsyn till hela kapitalstrukturen.

Avkastning på eget kapital

Detta nyckeltal mäter vinsten i förhållande till det egna kapitalet som ägarna har investerat i företaget.

Avkastning på sysselsatt kapital

Det mäter hur bra företaget använder sitt kapital för att generera vinst i verksamheten.

Avkastning på operativt kapital

Det mäter vinsten i förhållande till det operativa kapitalet som används i företagets verksamhet.

Skillnaden mellan ränta och avkastning


Ränta är en specifik form av avkastning som genereras genom att låna ut kapital eller placera det på ett sparkonto. Avkastning är en bredare term som inkluderar alla typer av vinster eller intäkter som genereras av investeringar inklusive ränta, vinst från aktiehandel eller företagsvinster.

Vanliga frågor om avkastning


Vad menas med avkastning?

Avkastning är den inkomst eller vinst man får på ett investerat kapital eller belopp. Det är ett mått på hur lönsam en investering eller en verksamhet är.

Är avkastning samma som vinst?

Avkastning kan inkludera vinst, men det är ett bredare begrepp som omfattar alla typer av inkomster eller vinster som genereras av investeringar eller verksamheten.

Hur räknar jag ut min avkastning?

Du räknar ut din avkastning genom att dividera vinsten med inköpsvärdet. Har du investerat 100 000 kronor och säljer för 120 000 kronor är vinsten 20 000 kronor. Och 20 000 kronor dividerat med inköpspriset (100 000 kronor) = 0,2 vilket motsvarar 20 %.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte