Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Auktoriserad revisor – vad är en auktoriserad revisor

En revisor har som uppgift att göra revision. Det är oberoende granskningar av ett företags ekonomi.

Företag med revisionskrav måste välja en auktoriserad eller godkänd revisor. En auktoriserad revisor har genomfört en utbildning på universitet eller högskola och fått en auktorisation från Revisionsinspektionen. Auktoriseringen ger revisorn behörighet att utföra olika revisionstjänster samt att granska och bedöma en verksamhets ekonomi.

Vad gör en revisor?

En auktoriserad revisors primära ansvar är att säkerställa att företagets ekonomiska redovisning är korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler. Genom att utföra en grundlig granskning av företagets affärstransaktioner, bokföring och interna kontroller kan revisorn identifiera eventuella felaktigheter eller brister och ge rekommendationer för framtiden.

Vanliga arbetsuppgifter som en revisor utför:

Granskning av årsredovisning.

Granskning av styrelsens arbete.

Dialog med företagen.

Kontroller, exempelvis av inventarier på lager.

Stämma av med bankkonton.

Andra granskningstjänster, till exempel av IT och interna processer.

Rådgivning.

Hur blir en revisor auktoriserad?

För att bli en auktoriserad revisor krävs det att man:

Har genomfört en revisorsexamen (eller lämplighetsprov) hos Revisorsinspektionen.

Yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet.

Är bosatt i Sverige eller i ett annat land inom EES.

Varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annat land.

Har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet.

Inte är anställd någon annanstans än hos ett revisionsföretag eller ägarbolag.

Har en försäkring som uppfyller kraven för revisorer.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte