Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Årsbokslut – Vad är årsbokslut?

Ett årsbokslut är det årliga avslutet av räkenskapsåret och fungerar som en sammanställning av den löpande bokföringen under året.

Hur fungerar årsbokslut?

Alla näringsverksamheter, oavsett storlek eller företagsform, är skyldiga att föra en löpande bokföring. Detta innebär att transaktioner, intäkter och kostnader registreras kontinuerligt under räkenskapsåret. Vid årets slut måste denna löpande bokföring avslutas genom ett årsbokslut. Årsbokslutet är viktigt av flera anledningar:

Översikt och kontroll

Genom att avsluta året med ett årsbokslut får företagare en samlad översikt över sin ekonomi. Det hjälper dem att kontrollera att bokföringen är korrekt och att alla transaktioner stämmer.

Skatteberäkning

Årsbokslutet används för att beräkna företagets skatt på årets resultat. Genom att noggrant upprätta årsbokslutet kan företagare optimera sin skattesituation.

För externa intressenter

Årsbokslutet är också av intresse för företagets externa intressenter, som investerare, långivare och myndigheter. Det ger dem insikt i företagets finansiella hälsa.

Olika typer av årsbokslut

Vilken typ av årsbokslut ett företag måste upprätta beror på dess företagsform och storlek. Här är några exempel:

Årsredovisning:

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste upprätta en omfattande årsredovisning. Denna inkluderar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och ibland en revisionsberättelse och kassaflödesanalys.

Årsbokslut:

Enskilda firmor kan upprätta ett enklare årsbokslut. Om företaget har en nettoomsättning under tre miljoner kronor kan ett förenklat årsbokslut användas.

Bokslut för handelsbolag och kommanditbolag:

Även dessa företagsformer måste avsluta sin redovisning med ett bokslut, och vilken typ som används beror på bolagets storlek.

Vad ska ett årbokslut innehålla?

Ett årsbokslut innehåller vanligtvis två huvuddelar, balansräkning och resultaträkning.

Balansräkning visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut. Balansräkningen ger en översikt över företagets ekonomiska ställning.

Resultaträkningen redovisar företagets intäkter, kostnader och resultat under räkenskapsåret. Det ger en bild av företagets lönsamhet.

Vanliga frågor

Vem skriver årsbokslut?

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är det vanligtvis styrelsen och eventuell revisor. För enskilda firmor är det ofta företagaren själv som skriver årsbokslut.

Vad är skillnaden på årsredovisning och årsbokslut?

Årsredovisningen är mer omfattande och innehåller detaljerad finansiell information samt en revisionsberättelse. Årsbokslutet är en enklare sammanställning av företagets ekonomi.

Måste alla företag göra årsbokslut?

Ja, alla företag, oavsett företagsform och storlek, måste göra någon form av årsbokslut eller årsredovisning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte