Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Arbetstidslagen – Vad är arbetstidslagen?

Arbetstidslagen (ATL) är en central del av svensk arbetsrätt som reglerar den maximala arbetstiden, rätten till raster och regler kring jour, beredskap samt nattvila. För dig som företagare är det viktigt att känna till dessa regler för att säkerställa en sund arbetsmiljö och följa lagens krav.

Maximal arbetstid och vila

Enligt ATL får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar per vecka. Dock kan vissa branscher ha specifika regler som avviker från denna norm genom kollektivavtal, där den maximala arbetstiden kan vara kortare. Det är också viktigt att notera att total arbetstid, inklusive övertid och jour, inte får överskrida 48 timmar per vecka i genomsnitt under en fyramånadersperiod. Detta är ett minimikrav enligt EU som inte kan modifieras genom kollektivavtal. För att främja återhämtning måste anställda ha minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn, samt minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

Övertid, mertid och beredskap

Övertid är reglerad till högst 50 timmar extra per månad och får inte överstiga 200 timmar per år. Det är dock möjligt med undantag genom överenskommelser med fackförbund eller särskilda dispenser. För deltidsanställda gäller speciella regler där arbete utöver den ordinarie arbetstiden räknas som mertid tills den överstiger en heltidsanställds ordinarie arbetstid, då den omvandlas till övertid. Vid jour och beredskap, där arbetstagare behöver vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid, ställer ATL krav på kompensation för förlorad fritid.

Som företagare är det din skyldighet att följa dessa regler och se till att dina anställdas arbetstid och viloperioder är i linje med ATL. Detta bidrar inte bara till en hälsosam arbetsplats utan skyddar även företaget från potentiella rättsliga påföljder för lagbrott. Genom att ha en god översikt och tillämpning av ATL kan du som företagare skapa en trygg och produktiv arbetsmiljö.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte