Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Arbetsrätt – vad är arbetsrätt?

Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är ett omfattande regelverk som syftar till att skydda och balansera rättigheter och skyldigheter för båda parter i arbetslivet. För företagare är det viktigt att förstå arbetsrätten för att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö.

Vad ingår i arbetsrätt?

Arbetsrätt består av flera lagar och regler som styr arbetsförhållandena på en arbetsplats. Det finns flera centrala delar inom arbetsrätt som du bör vara medvetna om. Här är några exempel:

Arbetsmiljölagen (AML): Reglerar arbetsmiljön och arbetsgivarens ansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats.

Lagen om anställningsskydd (LAS): Styr anställningsvillkor, uppsägningar och regler kring anställningsskydd för arbetstagare.

Diskrimineringslagen: Förbjuder diskriminering på grund av kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning.

Arbetstidslagen (ATL): Reglerar arbetsgivarens skyldigheter när det gäller arbetstider, raster och vilotider.

Så fungerar arbetsrätt

Arbetsrätten bygger på lagstiftning som fastställs av staten och kan kompletteras genom kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Lagarna inom arbetsrätten kan förhandlas och anpassas genom avtal. Det ger flexibilitet och möjlighet till anpassning utifrån olika branscher och verksamheter.

Att tänka på för dig som företagare

För dig som företagare är kunskap om arbetsrätten avgörande för att skapa en sund och rättvis arbetsmiljö. Det innebär att följa lagstiftningen och se till att anställda har rättigheter och skydd. Genom att följa arbetsrätten kan företagare undvika juridiska problem och skapa en långsiktig och hållbar arbetsrelation med sina anställda.

Arbetsrätten är en omfattande och komplex, och vissa företagare söker därför rådgivning från juridiska experter som kan hjälpa till att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler på ett korrekt sätt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte