Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Arbetsmiljölagen — vad är arbetsmiljölagen?

Att driva ett företag innebär mycket mer än att bara sälja produkter eller tjänster. Som företagare har du också ansvar för dina anställdas arbetsmiljö. Men vad innebär det egentligen? Här går vi igenom hur arbetsmiljölagen fungerar.

Kort om arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en svensk lag som syftar till att säkerställa en god och säker miljö för alla anställda på arbetsplatsen. Lagen täcker både fysiska och psykiska aspekter av arbetsmiljön, det vill säga allt från luftkvalité och bullernivåer till stressnivåer och arbetsbelastning. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att uppfylla kraven i lagen.

Ditt ansvar som företagare

Som företagare ansvarar du för att skapa en miljö som är fri från olika risker. Här är några exempel på vad du bör tänka på:

Som arbetsgivare har du huvudansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att du ska se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam, både fysiskt och psykiskt.

Du bör regelbundet genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella faror i arbetsmiljön. Det kan handla om allt från tunga lyft och hög arbetsbelastning till risk för våld.

Om du identifierar potentiella risker ska du vidta åtgärder för att minimera dem. Det kan till exempel innebära att ändra arbetsrutiner eller investera i säkerhetsutrustning.

Enligt lag ska alla företag dokumentera sitt arbetsmiljöarbete. Det innebär att du bör ha rutiner för att planera, genomföra, följa upp och förbättra arbetsmiljön.

Om du har fler än 50 anställda måste du ha ett skyddsombud och en skyddskommitté. Skyddsombudet och kommittén ska involveras i arbetsmiljöarbetet.

Det är också viktigt att tänka på arbetstidslagen, som reglerar hur mycket dina anställda får jobba.

Men kom ihåg att ett bra arbetsmiljöarbete bidrar till en trivsam arbetsplats, minskad sjukfrånvaro och högre produktivitet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte