Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Arbetslöshetsförsäkring — vad är arbetslöshetsförsäkring?

Arbetslöshetsförsäkring är en försäkring som ger skydd vid arbetslöshet och utfärdas av en arbetslöshetskassa, även känd som A-kassa. Den erbjuder ekonomisk ersättning under perioder då man är arbetslös och aktivt söker jobb.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

En arbetslöshetsförsäkring är utformad för att ge ekonomiskt stöd till personer som förlorar sitt jobb på grund av arbetsbrist eller uppsägning.

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en allmän grundförsäkring (grundbelopp) och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring (inkomstrelaterad ersättning). För att ha rätt till den inkomstrelaterade ersättningen måste man vara medlem i en A-kassa.

Genom att vara medlem i en arbetslöshetskassa och betala en månatlig premie kan man få ersättning för sina nödvändiga levnadskostnader under tiden man söker nytt arbete.

Ersättningen brukar ligga på max 80 % av lönen, men det finns ett tak för hur stort dagsbelopp man kan få. Det högsta ersättningsbeloppet får du endast under de första 100 dagarna, därefter sjunker det.

Kriterier för att ha rätt till arbetslöshetsförsäkringen?

För att vara berättigad till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen behöver man uppfylla vissa kriterier. Till exempel så ska man ha arbetat i minst sex månader och minst 60 timmar per månad de senaste 12 månaderna innan man blev arbetslös. Det kallas för huvudregeln, men sedan finns alternativregeln om man inte skulle uppfylla kravet. Då ska man ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period om sex månader. Under varje månad ska du dessutom ha arbetat minst 40 timmar.

Med hjälp av försäkringen kan man täcka nödvändiga kostnader som boende och mat under den tid man letar efter ett nytt jobb.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte