Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Arbetsgivaravgift – vad är arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgiften är en avgift som betalas av arbetsgivare till staten, utöver arbetstagarens lön. Den används för att finansiera det sociala försäkringsskyddet som ålderspension, sjukvård och social omsorg.

Så fungerar arbetsgivaravgiften

Arbetsgivaravgiften består av flera delavgifter. De största delarna är allmänna löneavgiften, en vanlig skatt, och sociala avgifter kopplade till socialförsäkringsskyddet. Skatteverket använder termen ”sociala avgifter” för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som egenföretagare själva betalar till staten.

Arbetsgivaravgiften har en viktig roll i finansieringen av Sveriges välfärdssystem. Den används för att finansiera en rad olika sociala förmåner som är en del av det svenska socialförsäkringssystemet.

Här är några av de viktigaste områdena som arbetsgivaravgiften bidrar till:

Ålderspension: En stor del av arbetsgivaravgiften går till att finansiera allmänna ålderspensionen. Detta säkerställer att alla anställda har rätt till en grundläggande inkomst när de når pensionsåldern.

Sjukvård och sjukpenning: Arbetsgivaravgiften hjälper till att finansiera sjukvården och sjukpenningen, vilket ger anställda ekonomiskt stöd om de blir sjuka och inte kan arbeta.

Föräldraförsäkring: Arbetsgivaravgiften finansierar också föräldraförsäkringen, vilket ger föräldrar rätt till betald ledighet när de får barn eller adopterar.

Arbetslöshetsförsäkring: En del av avgiften går till arbetslöshetsförsäkringen, som ger ekonomiskt stöd till anställda som förlorar sina jobb.

Arbetsskadeförsäkring: Arbetsgivaravgiften hjälper också till att finansiera arbetsskadeförsäkringen, som ger ersättning till anställda som skadas på jobbet.

Betala arbetsgivaravgift

Alla företag som betalar lön till sina anställda är skyldiga att betala in och redovisa arbetsgivaravgift till Skatteverket. Avgiften beräknas på bruttolönen, inklusive eventuella skattepliktiga förmåner. Om den anställdes bruttolön och förmåner uppgår till mindre än 1000 kronor under året behöver inte arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift.

Genom att betala arbetsgivaravgift bidrar företag till att upprätthålla de sociala förmånerna och säkerställa en grundläggande levnadsstandard för alla anställda. Detta är inte bara bra för de anställda, utan också för företagen själva, eftersom det bidrar till att skapa en stabil och motiverad arbetskraft.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte