Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Apportegendom – vad är apportegendom?

Apportegendom refererar till annan betalning än pengar vid köp av aktier. Det innebär att en aktieägare kan tillföra andra tillgångar än pengar som betalning för aktier. Dessa tillgångar kallas apportegendom och kan vara allt från fastigheter och fordon till immateriella tillgångar som patent och varumärkesrättigheter.

Så fungerar apportegendom

Vid uppstart av ett aktiebolag eller vid en nyemission kan en apportegendom användas som betalning för aktier. Det görs genom att tillgången eller egendomen överförs till aktiebolaget innan det registreras. Det är viktigt att notera att apportegendomen måste godkännas av en auktoriserad revisor för att säkerställa att den inte är övervärderad och faktiskt kan bidra till företagets nytta. Revisorn bedömer apportegendomens värde och beskriver den tydligt, inklusive eventuella svårigheter vid värderingen.

En apportegendom kan vara:

Fastigheter

Fordon

Immateriella tillgångar som patent- och varumärkesrättigheter

Upphovsrätter som filmer och böcker

Värdepapper som aktier och fonder

Inventarier som varulager och maskiner

En apportegendom kan också vara en rörelse, där balans- och resultaträkningar samt information om rörelsens resultat bifogas till stiftelseurkunden.

Apportegendom och företagande

För företagare kan användningen av apportegendom vara fördelaktig. Genom att tillföra tillgångar istället för kontanta medel kan företaget få tillgång till värdefulla tillgångar utan att behöva betala direkt. Det kan bidra till företagets tillväxt och utveckling på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Att förstå hur apportegendom fungerar är viktigt för företagare som planerar att starta ett aktiebolag eller genomföra en nyemission. Det rekommenderas att konsultera en auktoriserad revisor för att få korrekt vägledning och säkerställa korrekt hantering av apportegendom.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte