Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Anskaffningsvärde – Vad är anskaffningsvärde?

Anskaffningsvärdet representerar den totala kostnaden vid inköp av en produkt eller tillgång och avgör hur mycket skatt som ska betalas vid en potentiell vinstförsäljning.

Anskaffningsvärde i praktiken

I de flesta fall omfattar anskaffningsvärde inköpspriset för produkten eller tillgången, men det kan också inkludera andra utgifter som är kopplade till samma inköp. Det kan till exempel vara:

Kostnader för fastigheter

Dessa kostnader inkluderar priset på fastigheten, eventuella mäklararvoden, renoveringskostnader och fraktkostnader för varor som kan ingå som en del av fastigheten. Även lagfartskostnader och eventuella inteckningskostnader kan ingå i anskaffningsvärdet för en fastighet.

Kostnader inom aktie- och fondhandel

Inom handel med aktier och fonder inkluderar anskaffningsvärdet priset som du betalar för en aktie eller fond, inklusive eventuella courtageavgifter. Det är detta värde som används för att beräkna skatt vid en eventuell vinstförsäljning. För att räkna ut det kan du använda dig av ett schablonbelopp om 20 % där den resterande vinsten på 80 % är den som ska beskattas.

Självbyggda hus

Om du bygger ett eget hus inkluderar anskaffningsvärdet alla kostnader för material samt arvodet till eventuella hantverkare som är involverade. Statistiska Centralbyrån (SCB) har riktlinjer för att beräkna genomsnittliga kostnader för självbyggda hus, vilket kan vara till hjälp för att uppskatta anskaffningsvärdet om huset har byggts av tidigare ägare.

Hur räknar man ut anskaffningsvärde?

För att räkna ut anskaffningsvärde så sammanställer du alla kostnader för inköpet av produkten eller tillgången. Det kan inkludera inköpspris, courtageavgifter, renoveringskostnader, och andra utgifter som hör till inköpet.

Vad är upplupet anskaffningsvärde?

Upplupet anskaffningsvärde är det totala belopp som företaget har åtagit sig att betala för en produkt eller tjänst. Det inkluderar också eventuella framtida kostnader som ännu inte har betalats.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte