Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Annuitetslån — vad är ett Annuitetslån?

Ett annuitetslån är en låneform där låntagaren betalar tillbaka lånet med likformiga, eller lika stora, betalningar vid varje betalningstillfälle. Varje betalning inkluderar både ränta på lånet och amortering (avbetalning på själva lånebeloppet).

Det särskiljande med ett annuitetslån jämfört med andra lånetyper är hur betalningarna är uppdelade.

I början av återbetalningstiden består betalningen mestadels av ränta och en mindre del av amortering. Med tiden, som en mindre del av lånet kvarstår, minskar räntekomponenten och amorteringsdelen ökar. Detta innebär att även om det totala beloppet du betalar vid varje tillfälle är konstant, förändras sammansättningen av betalningen över tid.

Annuitetslån skiljer sig från lån med rak amortering, där låntagaren betalar en konstant amorteringsdel vid varje betalningstillfälle, och räntan minskar successivt eftersom lånebeloppet som ska betalas av minskar.

Annuitetslån är vanligtvis populära för bostadslån och andra större lån eftersom de ger låntagaren förutsägbarhet i sina månatliga utgifter, även om den totala räntekostnaden över tid kan vara högre än med rak amortering.

Annuitetslån vs. rak Amortering

Ett lån kan återbetalas på olika sätt, varav de två vanligaste är genom rak amortering eller som ett annuitetslån. Rak amortering innebär att du betalar tillbaka en fast summa av lånet vid varje tillfälle, vilket kan bli ekonomiskt ansträngande i början eftersom räntan är hög när lånebeloppet är stort.

Annuitetslån innebär att du betalar tillbaka ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. I början består detta belopp mest av ränta och lite amortering, men med tiden ändras proportionerna så att du betalar mer mot lånet och mindre i ränta.

Fördelar och begränsningar

En klar fördel med annuitetslån är att betalningsbeloppen är konsekventa, vilket gör det lättare att planera ekonomin. Du slipper de stora initiala betalningarna som rak amortering kan medföra. Men det finns också en nackdel: den totala räntekostnaden kan bli högre eftersom räntan är fast under hela låneperioden.

Annuitetslån passar ofta för konsumtionslån som privatlån eller fordonslån. Som företagare kan det vara bra att ha kunskap om detta för att förstå de olika finansieringsalternativen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte