Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Anläggningstillgångar — vad är en anläggningstillgång?

Anläggningstillgångar är tillgångar som företaget avser att äga och använda under en längre tidsperiod, vanligtvis mer än ett räkenskapsår.

Anläggningstillgångar vs. omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar är motsatsen till omsättningstillgångar, som är tillgångar som normalt förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Exempel på omsättningstillgångar inkluderar kontanter, kortfristiga placeringar och kundfordringar.

Anläggningstillgångar kan inte konverteras till likvida medel på samma sätt som omsättningstillgångar. Istället används de i företagets verksamhet under en längre tidsperiod och utgör en viktig del av företagets tillgångsresurser.

Olika typer av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar kan delas upp i tre olika underkategorier:

Materiella anläggningstillgångar

Dessa omfattar fysiska tillgångar som byggnader, maskiner, inventarier och utrustning som används i företagets verksamhet.

Finansiella anläggningstillgångar

Detta inkluderar tillgångar som värdepapper, aktier och fordringar som företaget vill behålla och inte sälja som en del av sin primära verksamhet.

Immateriella anläggningstillgångar

Dessa är icke-fysiska tillgångar som omfattar exempelvis patent, varumärken och kostnader för forskning och utveckling.

Värdera anläggningstillgångar genom avskrivning

För att rättvist bokföra anläggningstillgångar och fördela deras värde över tid används en process som kallas avskrivning.

Avskrivning innebär att det ursprungliga inköpsvärdet av anläggningstillgången fördelas över dess tänkta användningstid. Man gör denna fördelning då tillgången minskar i värde över tiden på grund av slitage, teknisk föråldring eller andra faktorer.
Avskrivningar redovisas som en kostnad i företagets resultaträkning enligt gällande lagar, rekommendationer och praxis.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte