Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Alternativkostnad – vad är alternativkostnad?

Alternativkostnad är kostnaden för att välja ett handlingsalternativ istället för ett annat, där alternativkostnaden är den förlorade intäkten.

Hur fungerar alternativkostnad?

Alternativkostnad är den intäkt ett företag förlorar genom att välja ett annat alternativ. Med andra ord är det värdet eller den vinst du går miste om när du väljer ett alternativ före ett annat. Det är som att mäta priset på de möjligheter du inte tagit vara på.

Ett enkelt exempel kan vara när ett företag står inför valet att antingen investera pengar i en ny maskin eller placera samma summa i en säker räntebärande investering. Om företaget väljer att investera i den nya maskinen, är den förlorade ränteintäkten från den säkra investeringen som blir alternativkostnaden.

Alternativkostnaden är inte en konkret kostnad

Alternativkostnaden är en fiktiv kostnad som representerar det värde eller den vinst du förlorar när du väljer ett handlingsalternativ istället för ett annat. Det är inte en konkret kostnad som kräver en utbetalning, utan snarare en teoretisk mätning av förlorade möjligheter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte