Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Aktivitetsplan – vad är en aktivitetsplan?

En aktivitetsplan är en detaljerad plan som sammanfattar de operativa steg ett företag behöver ta för att uppnå specifika mål. Den fungerar som en vägkarta, vilket hjälper företag att organisera sina resurser och tid på ett effektivt sätt.

Vanligtvis svarar aktivitetsplanen på följande frågor: 

  • Vad ska göras? 
  • När ska det göras? 
  • Vem ska ansvara för vad? 
  • Hur ska det göras?

Flera avdelningar inom samma företag kan arbeta med samma aktivitetsplan där ansvar fördelas på kompetensområden.

Hur tar man fram en aktivitetsplan?

Hur man tar fram en aktivitetsplan kan variera beroende på verksamhetens omfattning och komplexitet, men här är en grundläggande steg-för-steg-guide:

Steg 1: Definiera målen

Det första steget i att skapa en aktivitetsplan är att definiera vad du vill uppnå. Det kan vara ett övergripande företagsmål, eller ett specifikt projekt eller initiativ.

Steg 2: Identifiera nödvändiga aktiviteter

När du har fastställt dina mål, behöver du identifiera de aktiviteter som krävs för att uppnå dem. Varje aktivitet bör vara tydligt definierad och ha en tydlig koppling till målet.

Steg 3: Planera aktiviteter 

Nästa steg är att planera aktiviteterna i en logisk ordning. Vissa aktiviteter kan behöva slutföras innan andra kan påbörjas, så det är viktigt att överväga detta när du organiserar din plan.

Steg 4: Tilldela resurser och ansvar

Bestäm vilka resurser (såsom tid, personal och pengar) som krävs, och vem som kommer att vara ansvarig för genomförandet.

Steg 5: Ta fram en tidsplan

Bestäm när varje aktivitet ska starta och sluta. Detta kommer att ge dig en tydlig tidsplan att följa.

Steg 6: Kommunicera planen

Slutligen, se till att alla som är inblandade i projektet förstår aktivitetsplanen och vet vad deras ansvarsområden är.

Kom ihåg att en aktivitetsplan är ett levande dokument. Det kan behöva uppdateras och justeras efter hand som projektet fortskrider och ny information eller utmaningar uppstår.

Vad är skillnaden mellan aktivitetsplan och marknadsplan?

En aktivitetsplan är inte detsamma som en marknadsplan. Medan en marknadsplan fokuserar på att hitta nya kunder och behålla befintliga, handlar en aktivitetsplan om att sammanfatta alla operativa åtgärder som behövs för att nå specifika mål.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte