Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Aktiebolagslagen (ABL) — vad är aktiebolagslagen? 

Aktiebolagslagen, även känd som ABL, är den lag som styr hur aktiebolag ska startas, drivas och avvecklas i Sverige. Den syftar till att skydda alla parter involverade i ett bolag, inklusive aktieägare, kunder och leverantörer. 

Vad innebär aktiebolagslagen? 

Aktiebolagslagen innehåller en rad bestämmelser som aktiebolag måste följa. Den täcker allt från hur bolaget ska struktureras och skötas, till hur aktier ska hanteras och vilka krav som ställs på ledningsgruppen. Lagen finns för att skapa ordning och reda i företagsvärlden. Genom att ha tydliga regler och strukturer hjälper lagen till att bygga förtroende mellan aktiebolag och deras intressenter, och bidrar till en stabil och pålitlig affärsmiljö. 

Lagen specificerar till exempel att ett aktiebolag måste ha ett minimikapital för att kunna registreras. I Sverige ligger det kravet på minst 25 000 kronor. Detta för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med resurser för att kunna betala sina skulder. 

Aktiebolagslagen kräver också att ett aktiebolag har en styrelse och en verkställande direktör (VD), som bär det juridiska ansvaret för bolagets verksamhet. Styrelsens uppgifter är att se till att bolaget följer lagar och andra regler, samt att övervaka bolagets ekonomi. 

En annan viktig del av lagen handlar om hur vinst kan delas ut till aktieägarna. Lagen har strikta regler för att säkerställa att pengar inte tas ut ur bolaget på ett sätt som skadar bolagets eller dess fordringsägares intressen. 

Lagen reglerar också lån till och från aktieägare, samt bestämmelser vid eventuell fusion eller konkurs.  

Dispositiva regler utöver aktiebolagslagen 

Utöver de obligatoriska reglerna i lagen, kan företagare också införa egna så kallande dispositiva regler. Det är ytterligare regler som ägarna själva formulerar för att styra bolagets förvaltning. Dock kan dessa inte ersätta eller strida mot de lagstadgade reglerna som redan finns i aktiebolagslagen. 
 

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte