Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Ägandeform – Vad är ägandeform?

Ägandeform är en grundläggande aspekt för alla företagare. Det är sättet på vilket ett företag ägs och drivs, och det spelar en avgörande roll för både den juridiska strukturen och beskattningen av verksamheten.

Vad är en ägandeform?

Ägandeformen definierar hur ett företag är organiserat i termer av juridisk struktur. Det finns olika former av ägande, såsom enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, och kommanditbolag. Varje form har sina unika egenskaper och krav, vilket påverkar allt från ansvarsskydd till skatteplanering.

Enskild firma

Detta är den enklaste formen av företagande. Som enskild näringsidkare äger och driver du företaget själv. Du är personligen ansvarig för företagets skulder och all vinst beskattas som din personliga inkomst.

Aktiebolag

Aktiebolag är en populär form bland företagare. Företaget är en egen juridisk person, vilket innebär att ägarnas personliga ekonomi är skild från företagets. Det kräver ett startkapital och innebär mer omfattande redovisning och rapportering.

Handels- och kommanditbolag

Dessa former innebär att två eller flera personer går samman för att driva ett företag. I ett handelsbolag har alla delägare ett fullt ansvar för bolagets skulder, medan i ett kommanditbolag finns det komplementärer som har fullt ansvar och kommanditdelägare som bara riskerar sitt insatta kapital.

Hur påverkar ägandeformen dig som företagare?

Ditt val av ägandeform påverkar viktiga aspekter av ditt företagande:

Juridiskt ansvar: Som enskild näringsidkare är du personligen ansvarig för företagets skulder. I ett aktiebolag är risken begränsad till det insatta kapitalet.

Beskattning: Skattesatser och regler varierar mellan olika ägandeformer. Till exempel beskattas vinst i en enskild firma som personlig inkomst, medan ett aktiebolag betalar bolagsskatt.

Finansiering och tillväxt: Vissa ägandeformer, som aktiebolag, kan ha lättare att attrahera investeringar och växa.

Redovisning och administration: Kraven på bokföring och rapportering varierar. Aktiebolag har striktare regler jämfört med en enskild firma.

Att förstå och välja rätt ägandeform är avgörande för ditt företags framgång. Det påverkar allt från ditt juridiska ansvar till din skatteplanering. Ta ditt val med eftertanke och överväg att konsultera en ekonomisk rådgivare för att hitta den bästa formen för din verksamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte